2021.gada 28.janvārī notika pasākums par brīvprātīgo darbu Gulbenes novadā. Pasākumā bija pieslēgušies vairāk kā 20 dalībnieki, kuriem bija iespēja dzirdēt divus pieredzes un iedvesmas stāstus no organizācijas “Palīdzēsim.lv” un brīvprātīgās jaunietes – Līvas Kampes, kā arī piedalīties viedokļu apmaiņā. Šajā reizē ikvienam bija iespēja padomāt par to, ko katram personīgi nozīmē brīvprātīgais darbs, tā teikt, kādas mums katram ir ‘attiecības’ ar brīvprātīgo darbu.

Šī pasākuma mērķis bija noskaidrot jau esošo un potenciālo brīvprātīgo viedokli par to, kas viņus motivētu turpmāk darboties brīvprātīgi, kādus uzdevumus viņi labprāt veiktu, izteica domas arī par to, kādiem ir jābūt brīvprātīgā pienākumiem. Tika uzdots arī jautājums, kas saistās ar vārdiem brīvprātīgais darbs un populārākās atbildes bija – jaunas pieredzes iegūšana, lietderīgi pavadīts brīvais laiks, darbs bez atlīdzības sabiedrības labā, jauni kontakti. Taču, šie bija tikai daži jautājumi par ko tika diskutēts un atbilžu bija daudz vairāk.

Liels paldies visiem dalībniekiem, jo iegūtās atbildes palīdzēs brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidošanā. Jāpiebilst, ka starp pasākuma dalībniekiem galvenokārt bija jaunieši, taču brīvprātīgais darbs nebūt nav tikai jauniešiem. Brīvprātīgā darba sistēmas pilnveides process turpinās un šis nebūt nav pēdējais pasākums, kur tiks aicināts iesaistīties vietējiem iedzīvotājiem. Aicinām ikvienu līdzdarboties, lai kopīgiem spēkiem pilnveidotu brīvprātīgā darba sistēmu Gulbenes novadā!

 

29.01.2021.