Pārbaudījumi, izaicinājumi, problemātiskas situācijas, grūtības, sarežģīti uzdevumi, ierobežojumi, inovatīvu risinājumu meklēšana – pirmajā mirklī domājot par šiem vārdiem, rodas ne īpaši siltas sajūtas. Šie visi vārdi nozīmē to, ka kaut kas ir jādara citādāk, ir jāmaina pieeja, attieksme un jādomā, daudz jādomā.
Jā, tas viss ir par 2020.gadu! Lai arī 2020.gada sākumā vēl nevarējām iedomāties, ka gads būs kā ‘amerikāņu kalniņš’ – te augšā, te lejā, te atkal augšā un jau atkal lejā. Taču godīgi sakot, tas bijis ne tikai ar kalnu virsotnēm un lejām, bet arī ļoti darbīgs.
Gada nogale – ir laiks, kad atskatāmies uz Vecajā gadā paveikto. Jaunatnes darbiniekiem, tāpat kā citu nozaru/jomu pārstāvjiem, šis gads ir bijis tieši tāds kā pirmajā šī pārdomu raksta teikumā aprakstīts, bet pasakot īsāk – ‘darbīgs’, jo mums visiem, arī ārkārtējās situācijas laikā bija ko darīt. Vairāk par paveikto, bet īsi un kodolīgi ir redzams šajā infografikā.
Kopumā 2020.gada laikā Gulbenes novada jauniešu centros notikuši vairāk kā 160 pasākumi un aktivitātes, neskaitot ikdienas tikšanās, sarunas klātienē vai video zvanus. Savukārt, Gulbenes novada jauniešu dome ir bijuši ne tikai aktīvi pasākumu organizētāji, jo gada laikā noorganizējuši 10 pašu aktivitātes un pasākumus, bet arī bijuši lieli palīgi, iesaistījušies gan jauniešu centru pasākumos, gan snieguši atbalstu citu pašvaldības iestāžu organizētajos pasākumos.
Aizvadītā gada laikā ir uzsākts realizēt vairākas jaunas idejas, piemēram, gada nogalē tika publicēti pirmie īsie video raidījuma cikla “3 minūšu Q&A”, kas bija jau sen izlolota ideja. Cik daudz var noskaidrot par cilvēku 3 minūtēs; kādas ir cilvēka atbildes, ja viņš nezina jautājumus iepriekš; vai ir viegli izkāpt no komforta zonas? Šie ir tikai daži jautājumi, kas raksturo šo raidījumu. Jaunieši šī raidījuma ietvaros dosies pie dažādiem cilvēkiem Gulbenes novadā, lai realizētu eksperimentu, par to, cik daudz var noskaidrot par cilvēku 3 minūtēs. Pirmie, kuri piedalās šī raidījuma ietvaros veiktajā eksperimentā un atbild uz jautājumiem ir Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” darbinieki. Kuras personības būs nākamās? To laiks rādīs.
Atskatoties uz projektiem, kuri ir realizēti, ir mazliet skumji, ka dažus ir nācies dēļ situācijas pasaulē un valstī pārcelt uz 2021.gadu, taču skatoties uz skaitļiem, nemaz tik bēdīgi nav veicies. 2020.gadā esam realizējuši 6 projektus. Uzsākts realizēt vienu jaunu projektu, bet 2021.gadā ir liela cerība realizēt vēl 4 apstiprinātos projektus. Tāpat arī runājot par projektiem, ne tikai paši rakstījām, bet arī izsludinājām 2 projektu konkursus un koordinējām to īstenošanu. Viens no projektu konkursiem: Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss 2020”, kura ietvaros tika īstenoti 3 dažādi jauniešu iniciatīvas projekti. Savukārt otrā – atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (PuMPuRS) ietvaros, biedrība “1st Place” realizēja projektu  “Challenge”. 
Vēl viens liels solis uz priekšu tika veikts arī brīvprātīgā darba jautājumos. Tika organizēta pirmā diskusija jeb viedokļu apmaiņas pasākums par brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidi Gulbenes novadā. Šis būs arī viens no 2021.gada jautājumiem, kas tiks risināts.
Nobeigumā, par jauninājumiem jeb kaut ko inovatīvu. 2020.gadā mēs tikām iemesti ‘digitālo rīku pasaulē’, kur mēs bijām spiesti ātri, atlasot to, kas mums der, zibenīgā ātrumā apgūstot jaunus rīkus un platformas. Visa šī izaicinošā procesa rezultātā esam īstenojuši vairākas aktivitātes un pasākumus digitālajā vidē. Tas ir bijis kaut kas jauns priekš mums pašiem. Iepriekš nebijām domājuši, ka varētu organizēt pasākumus digitālajā vidē, bet 2020.gada nogalē tika noorganizētas divas tiešsaistes spēles, tāpat arī vairākas aktivitātes sociālajos tīklos (izaicinājumu uzdevumi, konkursi, diskusijas, sarunas). Un nākamajā gadā mēs neplānojam apstāties, lai arī cik izaicinošs tas būtu, dosimies tam pretī ar vēl lielāku aizrautību, ar vēl lielāku degsmi acīs un sirdī par to ko darām, ar tādu pat radošumu, kā šogad, pieiesim problēmsituāciju risināšanai.
Lai 2021.gads mums visiem ir labāks kā 2020.gads!