Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” sadarbībā ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldi, Gulbenes novada Sociālo dienestu, Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Valsts probācijas dienesta Gulbenes nodaļu, Gulbenes novada Pašvaldības policiju, Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes rajona policijas pārvaldi, Gulbenes novada Kultūras un Sporta pārvaldēm, un Gulbenes novada bibliotēku laika posmā no 2020.gada 15.decembra līdz 2021.gada 15.oktobrim īstenos Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1. Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietēja līmenī ietvaros projektu “Roku rokā”, Nr. VP2020/1.2-15.

Projekta mērķis ir izvērtēt esošo situāciju un izstrādāt, sasniedzamus un reāli izpildāmus, sadarbības un rīcības modeļus darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem Gulbenes novadā. Lai sekmētu mērķu sasniegšanu, projekta laikā tiks īstenotas tādas aktivitātes kā:

  • izveidota projekta darba grupa, kura strādās pie esošās situācijas analīzes un jaunu, uz starpinstitūciju sadarbību vērstu, rīcības modeļu izstrādi darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem;
  • organizētas apmācības par “Darbu ar sociālā riska grupas jauniešiem” un “Mentoringu no A līdz Z”;
  • pieredzes brauciens uz Cēsu un Tukuma novada pašvaldībām;
  • diskusija “Kafija ar politiķiem”, u.c.

Projektā plānotās aktivitātes būs gan slēgtas, projekta dalībniekiem, gan atvērtas jauniešiem vecumposmā no 13 līdz 25 gadiem un citiem interesentiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, tādēļ aicinām sekot līdz informācijai Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” sociālajiem tīkliem un mājas lapā www.labisbabis.lv.

 

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.