Projekta „Profesiju pasaule’’ ideja radās, aizdomājoties par jauniešu turpmāko profesiju izvēli. Bieži nākas dzirdēt, ka skolēniem ir grūtības izlemt kāda virzienā turpināt savu ceļu.

Šī bija lieliska iespēja iepazīties ar četrām dažādām profesijām. Par pasākumu un raidījumu vadīšanu pastāstīja Mārtiņš Kapzems. Ar aktrises karjerā piedzīvoto dalījās Ieva Florence – Vīksne. Arvis Reiks iepazīstināja klausītājus ar mūziķa, repera un dziesmu autora jomu.  Tiešsaites nobeigumā pasākumu un TV raidījumu vadītāja, un veidotāja Lelde Ceriņa parādīja, kas slēpjas un tiek piedzīvots otrpus ekrāniem un skatuvei, kā arī sniedza ieteikumus un padomus jauniešiem.

Katrs no profesiju pārstāvjiem sev atvēlētajās četrdesmit minūtēs atbildēja uz skatītājiem interesējošajiem jautājumiem, ko uzdeva moderators Valters Svetlovs.

Tiešsaites laikā gan es, gan pārējie klausītāji iepazinās ar šo profesiju pozitīvajām un ēnas pusēm, viedokļiem par tām un pieredzes stāstiem.

Manuprāt, ikkatram ir jāizmanto iespēja ne tikai piedalīties, bet arī pašam radīt projektus. Es vēlos turpināt iesākto un projektu „Profesiju pasauli” dažādot.

Paldies Mārtiņam Kapzemam, Ievai Forencei – Vīksnei, Arvim Reikam un Leldei Ceriņai par sarunām un pieredzes stāstiem, ka arī Valteram Svetlovam par tiešsaites pasākuma vadīšanu, kā arī Gulbenes novada jauniešu centra „Bāze” kolektīvam par atbalstu idejas realizēšanā.

Projekts īstenots „Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkursa 2020” ietvaros ar Gulbenes novada pašvaldības un Gulbenes novada jauniešu centra „Bāze” atbalstu.

 

Neformālās jauniešu grupas pārstāve Andriana Vasiļjeva