2020.gada 3.novembrī Gulbenes kultūras centrā Gulbenes novada iestāžu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, sociāla uzņēmuma “Lokāls” pārstāvis, iesaistījās viedokļu apmaiņā par brīvprātīgo darbu Gulbenes novadā un esošās brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidi.

Pasākums notika divās daļās – pirmajā daļā tika organizēta paneļdiskusija, kuras dalībnieki bija – biedrības “Dēms” pārstāve Anita Birzniece, kura ir brīvprātīgo kustības Gulbenes novadā aizsācēja, kā arī ļoti aktīvi strādā ar senioru iesaisti brīvprātīgajā darbā, tāpat arī pēdējos gados biedrība aktualizē labdarības nozīmi; Edijs Frīdenbergs, kurš šobrīd ir Galgauskas kultūras nama vadītājs, taču pirms vairākiem gadiem gandrīz gadu pavadīja Bulgārijā, kur veica Eiropas brīvprātīgo darbu un bijis mentors Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem, kuri veikuši darbu Gulbenes novadā; Atis Barinskis, kurš ir sociālā uzņēmuma “Lokāls Siltumnīca” pārstāvis, kurš piedāvā telpu, kur veikt un organizēt pasākumus brīvprātīgi, kā arī biedrības “KAPO” pārstāvis, kā mērķis ir uzlabot Kalnienas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vidi; Valērija Stībele, kura ir Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītāja, kur jauniešiem tiek piedāvāts veikt brīvprātīgo darbu, izglītoti par vietējā brīvprātīgā darba iespējām un Eiropas brīvprātīgā darba iespējām, kā arī tiek uzņemti Eiropas brīvprātīgie; un Gulbenes novada jauniešu domes pārstāve un jauniešu centra “Bāze” brīvprātīgā jauniete Andriana Vasiļjeva. Paneļdiskusiju un pasākumu vadīja Vilis Brūveris, kurš uzdeva vairākus jautājumus, paneļdiskusijas dalībniekiem, par viņu pieredzi, par viedokli un redzējumu kādai būtu jābūt brīvprātīgā darba sistēmai Gulbenes novadā, kas no strādā un, kas nestrādā šī brīža sistēmā.

Pasākums tika organizēts saskaņā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem – tika ievērota distance, bija personalizētas sēdvietas, tika izmantotas sejas maskas, vien brīdī, kad tika prezentēts grupu darbs, daži runātāji uz brīdi novilka sejas maskas. Visi pasākuma dalībnieki bija sadalīti četrās grupās, pasākuma gaitā nemainot savas sēdvietas, vietas mainīja vien lielās lapas, uz kurām tika piefiksētas idejas.

Pasākuma laikā tika diskutēts par to, kas šī brīža brīvprātīgā darba sistēmā nestrādā, kas ir jāmaina vai kas jāuzlabo. Tika diskutēts par četriem jautājumiem – par brīvprātīgā darba organizēšanu, par brīvprātīgo pienākumiem un atbildību, par brīvprātīgo motivāciju un motivēšanu, un par informācijas nodošanu un brīvprātīgo piesaistīšanu.

Katrā no šiem četriem jautājumiem pirmajā posmā bija jādefinē problēmas, tas, kas šobrīd nestrādā, bet otrajā posmā tika meklēti risinājumi citas grupas definētajām problēmām. Un tika izteiktas vairākas idejas/risinājumi, lai uzlabotu brīvprātīgā darba organizēšanu, kā motivēt brīvprātīgos iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kā nodot informāciju. Otrs uzdevums grupās bija izveidot iespējamo brīvprātīgā darba sistēmu Gulbenes novadā. Šī uzdevuma rezultāts bija četras idejas par to kā varētu izskatīties brīvprātīgā darba sistēma. Visām grupām kopīgais bija tas, ka ir jābūt vienam brīvprātīgā darba sistēmas koordinētājam Gulbenes novadā. Katra ideja ir apspriešanas vērta.

Jāpiemin, ka šī nav pēdējā tikšanās par brīvprātīgo darbu Gulbenes novadā. Līdz 2020.gada beigām tiek plānots izveidot brīvprātīgā darba sistēmu, bet, lai to izdarītu, ir nepieciešams arī potenciālo brīvprātīgo viedoklis.

Lelde Bašķere

Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze”

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

05.11.2020.