Šogad jauniešu centrs “Bāze” piedalījās Erasmus dienās.  Latvijas Erasmus+ projektu īstenotājiem otro gadu bija iespēja iesaistīties Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas 2020, kas notika no 15. līdz 17. oktobrim. Šajā laikā Erasmus+ projektu īstenotāji un profesionāļu tīkli no visiem izglītības sektoriem tika aicināti organizēt dažādus pasākumus, komunicējot Eiropas vērtības, ieguvumus no mobilitātes un Erasmus+ projektu rezultātus. Iepriekšējās #ErasmusDienās 2019.gadā notika 3995 pasākumi 53 valstīs.

Jauniešu centra “Bāze” darbinieki Erasmus dienu ietvaros devās uz Gulbenes novada vidusskolu pie 10.klašu skolēniem, kurus iepazīstināja ne tikai ar programmas Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvātajām iespējām. Tāpat arī dalījāmies pieredzē par to, kas ir piedzīvots projektos, kā arī stāstījām par to, ka Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” ir īstenojis vairākus projektus, gan nacionāla mēroga, gan starptautiskus projektus. Tāpat arī jauniešu centrs “Bāze” ir viena pirmajām Gulbenes novada iestādēm, kur tika uzņemti Eiropas brīvprātīgie jaunieši. Kopumā pa šiem gadiem, kopš “Bāze” darbojas, ir uzņemti vismaz 20 jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, un tā ir 1/3 daļa no visiem Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem, kuri ir darbojušies Gulbenes novadā. Jāpiebilst, ka Gulbenes novadā līdz šim brīdim ir bijuši vismaz 65 brīvprātīgie jaunieši.

Erasmus dienu ietvaros jauniešu centra “Bāze” sociālo tīklu profilos tika publicēti gan informatīvi apraksti par programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvātajām iespējām, tāpat arī ar pieredzes stāsti/video par dalību projektos.

20.10.2020.