Ikvienam cilvēkam ir nepieciešams tā saucamais restarts*, nepieciešams ‘uzlādēt baterijas’ un gūt pozitīvas emocijas, lai varētu pilnvērtīgi strādāt un doties pretī jauniem izaicinājumiem. Sevišķi svarīgi tas ir darbā, kur ik darba dienu ir jāstrādā ar cilvēkiem. Tā arī mūsu jomā – darbā ar jaunatni, ir nepieciešami šādi mirkļi, kad atraujamies no tiešajiem darba pienākumiem un paskatāmies uz sevi no malas. Tā īsumā varētu raksturot apmācības, kurās jaunatnes darbinieki gan saliedējās savā starpā, gan guva jaunas zināšanas par komunikāciju un sadarbību, kā arī plānoja jauno darba periodu.

Pirmā apmācību diena sākās jau plkst.10:00, kad ieradāmies Madonā, “Rēķos”, kur mūs sagaidīja mūsu treneris Daniēls. Viss turpmāk aprakstītais var šķist kā izklaide, bet īstenībā tā bija citādāka darba diena, ļoti vērtīga un nepieciešama diena ikvienam Gulbenes novada jauniešu centros strādājošam. Kāpēc nepieciešama? Pirmkārt, tāpēc, ka svarīgi bija saliedēties, iepazīt kolēģus no cita skatupunkta un saprast kādā veidā informāciju pasniegt, lai to cilvēks saprastu. Otrkārt, īsi pirms apmācībām mūsu kolektīvam pievienojās jauna kolēģe, kura uzsāka darbu vakantajā Rankas pagasta JIC “B.u.M.s.” jaunatnes darbinieka amatā. Treškārt, kopš 2019.gada 1.janvāra visi Gulbenes novada jauniešu centri tika apvienoti un tika jauniešu centrs “Bāze” kļuva par Gulbenes novada jauniešu centru “Bāze” un trīs struktūrvienībām. Katra no struktūrvienībām arvien atrodas pagastos, kur agrāk bija jauniešu centri (tikai Rankas pagasta JIC “B.u.M.s.” vasarā mainīja atrašanās vietu), tāpat arī saglabājot citas savu identitāti raksturojošās iezīmes – nosaukums, logo, utt. Varētu vēl uzskaitīt citus iemeslus, kāpēc šādas apmācības bija nepieciešamas, taču vērtīgāk būs atklāt, ko mēs apguvām un paveicām apmācībās.

Atgriežoties pie pirmās dienas – mums visiem kopā bija jāpilda dažādi uzdevumi, kurus pildot var atklāt daudz jauna gan par sevi, gan par citiem. Praktiski katrā no uzdevumiem bija iespējams saskatīt kādu ikdienā notiekošo situāciju, tas ir – analizējot spēlē piedzīvoto, sapratām, ka daudz kas no uzdevuma veikšanas procesa notiek arī ikdienas darbā. Šādu uzdevumu izpilde palīdz saprast kā risināt situācijas dzīvē, lai nenotiktu pārpratumi, lai visi virzītos uz kopīga rezultāta sasniegšanu un būtu veiksmīga sadarbība starp kolēģiem. Apmācībās tika likts uzsvars uz diviem tematiem, pirmais – kolēģu iepazīšana, sadarbības attīstīšana un kolektīva saliedēšana, otrais – saprast, kas kavē efektīvu komunikāciju un novērst šķēršļus.

Vienā no pirmajām aktivitātēm, par kuru mēs priecājāmies, bija iespēja aprunāties ar vismaz 5 kolēģiem, noskaidrot kā katrs uzsācis darba gaitas jauniešu centros, ko vēlētos uzlabot/mainīt darbā, un ko sagaidām no apmācībām.  Secinājām, ka šāda vienkārša parunāšanās notiek ļoti reti, jo ikdienas darbā katrs esam savā darba vietā, satiekoties sapulcēs runājam par aktuālajiem tematiem saistībā ar darbu. Visi pārējie uzdevumi bija par to kā attīstīt veiksmīgu komunikāciju un sadarbību, kā arī no cita skatupunkta iepazīt kolēģus. Praktiski visu uzdevumu pamatā, lai sasniegtu labāko rezultātu, noteicošie faktori bija: skaidra darbu sadale; katram ir saprotams viņam uzdotais darbs; ja kaut kas nav skaidrs, tad tas ir jāpasaka, jāatzīst, ka netiks galā vai jālūdz palīdzība; iniciatīvas izrādīšana un pienākumu uzņemšanās. Visi šie faktori ietekmēja ne tikai trenera uzdoto uzdevumu izpildi, bet tos arī ir jāievēro ikdienas darbā, lai mēs sasniegtu labākos iespējamos rezultātus.

Apmācību otrā diena tika paredzēta nākamā gada darba plāna izstrādei, vienoties par dažādiem sen ierosinātiem, bet bez tālākas virzības atstātiem jautājumiem, tāpat arī vienojāmies par dažādām jaunām idejām, kā attīstīt darbu ar jaunatni Gulbenes novadā, kā veidot sadarbību ar citām iestādēm, kuras ir iesaistītas darbā ar jaunatni. Vienojāmies par vizuālās identitātes detaļām, tāpat arī runājām par to, kā strādāsim pie iestādes atpazīstamības un pievienotās vērtības sniegšanas sabiedrībai.

Kopumā šīs abas dienas bija ļoti vērtīgas, jaunām zināšanām piepildītas un virzītas uz labāka rezultāta sasniegšanu.

 

* atjaunošanās process

Lelde Bašķere

Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze”

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

08.10.2020.