Laika posmā no 2019.gada 20. – 26.jūnijam Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” projektu vadītāja Lelde Vilka un Gulbenes pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” projektu vadītāja Elīna Janovska piedalījās biedrības “Consilium Development and Training” organizētajā kontaktu veidošanas seminārā “Brīvprātīgā iespējas” Vusterā, Apvienotajā Karalistē. Kopumā seminārā piedalījās vienpadsmit valstu pārstāvji no Anglijas, Bulgārijas, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas, Polijas, Grieķijas, Maltas, Ungārijas, Itālijas un Latvijas. Ar mērķi iepazīt un saprast jaunās Eiropas Solidaritātes korpusa programmas iespējas gan jauniešiem, gan organizācijām, izpētīt atšķirību starp šo programmu un Erasmus + programmu un, protams, veidot kontaktus starp organizācijām, lai nākotnē veidotu savstarpēju sadarbību.

Tā kā pasākuma dalībnieku pieredze bija dažāda – no pieredzējušiem projektu vadītājiem ar daudzu gadu pieredzi līdz pat dalībniekiem, kuri pirmo reizi saskarās ar šādām programmām, šī bija lieliska iespēja mācīties ne tikai no semināra vadītajiem, bet arī vienam no otra. Apmācību laikā runājām par tādām tēmām kā: kas ir Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss; kā notiek ideju ģenerēšana; projektu rakstīšana un īstenošana; dalījāmies pieredzas stāstos utt.

Daloties iespaidos Elīna saka: “Vispirms gribētu pateikties jauniešu centram “Bāze” par piedāvāto iespēju apmeklēt šīs apmācības. Tā kā mūsu iestādei nebija nekādas pieredzes projektu rakstīšanā, tad šīs apmācības bija ļoti vērtīgas. Es radu sev jaunas projektu idejas, kuras varēšu izmantot savā tālākajā darbā. Pēc šīm apmācībām esmu radusi drosmi projektu rakstīšanā. Apmācībās palīdzēja pieredzējušo kolēģu palīdzība un teorijas izskaidrošana ar piemēriem no dzīves.”

Savukārt, Lelde: “Šī bija fantastiska iespēja, lai papildinātu un nostiprinātu savas zināšanas gan par Erasmus+, gan Eiropas Solidaritātes korpusa projektiem un to dotajām iespējām jauniešiem un organizācijām. Nedēļa, ko pavadījām kopā ar citu organizāciju pārstāvjiem deva iespēju dalīties gan projektu pieredzē, gan ikdienas darbus darot, kā arī deva iedvesmu un motivāciju turpināt darīt iesāktos darbus. Lielākais gandarījums no šīm apmācībām man ir, kopā ar partneriem no Itālijas, Rumānijas un Polijas, izstrādātais projekts – jauniešu apmaiņa, kuru plānojam iesniegt uz 1.oktobra projektu pieteikumu kārtu.”

Šīs apmācības bija pirmais no diviem projekta pasākumiem. Otrs, norisināsies septembrī, Grieķijā. Šajās apmācības tiks aicināti piedalīties Eiropas brīvprātīgo mentori gan ar zināšanām un pieredzi šajā jomā, gan jauni dalībnieki, kuri vēlas kļūt par mentoriem.

Projekts “CME Volunteering Opportunities”, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.