Kopš decembra jauniešu centrā ir sācies jauns 11 mēnešu cēliens Eiropas brīvprātīgajam darbam, jo projektā “Chocolate” Nr.2017-2-LV02-KA105-001697 ir ieradušies divi brīvprātīgie: Lou no Francijas un portugālis Marco. Abi jaunieši ir “izdzīvojušie” adaptācijas mēnesi, piedalījušies On-arrival apmācībās un motivēti uzsākt rosīgu darbību jauniešu centrā “Bāze” un Gulbenē, novadā.

Ko viņi atklāj par sevi?

Lou: “Esmu 20 gadus jauna brīvprātīgā no Francijas. Man patīk teātris, ēdienu gatavošana un vēlos iepazīt citas kultūras, sadraudzēties ar dabu. Mans moto ir: Neuztraucieties, esiet laimīgi!”

Marco: “Esmu 26 gadus jauns IT inženieris, tagad Eiropas brīvprātīgais no Portugāles trešās lielākās pilsētas Bragas.

Mans brīvais laiks: daba, labas sarunas, jaunu lietu izzināšana, un jauni atklājumi par kultūrām, tautām, tehnoloģijām utt.

Es neizvēlējos Latviju! Latvija izvēlējās mani! Es vēlos veikt brīvprātīgo darbu, lai citi padarītu mani vairāk ticīgu, pozitīvu, laimīgu un pilnu ar cerību un mīlestību. Esmu šeit, lai dalītos savās zināšanās un savā dzīvē.

Īpaši projektam esmu izveidojis mājaslapu: https://evsmarco.wordpress.com/ kurā var sazināties ar mani.

Man nav moto, bet šodien varu teikt: “Não ser é outro ser …” Fernando Pessoa

(“Nebūt ir cits būt!”)

Paldies Gulbene!”

Projekts “Chocolate” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+:Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.