Eiropas brīvprātīgā darba projekts “More than 1” sākās 14. septembrī, kad uz Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādi “Auseklītis” atbrauca Eiropas brīvprātīgā jauniete Jimena Martinez Gonzalez no Spānijas.

Kopā ar brīvprātīgo jaunieti plānojām dažādas fiziskās, radošās aktivitātes, lai bērniem būtu interesanti, jautri, kā arī viņi iegūtu jaunas zināšanas un prasmes. Iespēju robežās Jimena vadīja pašas izdomātas aktivitātes, darbnīcas visām vecuma grupām, pielāgojot uzdevumus bērnu spējām, zināšanām un prasmēm. Projekta laikā aktivitātes plānojām katram mēnesim, ietverot tajās gaidāmos pasākumus, svētkus (arī Latvijas nacionālos svētkus).

Aktīvi gada laikā viņa piedalījās sporta, mūzikas un grupu nodarbībās, darbojoties un mācoties kopā ar bērniem. Kā arī apmeklēja skolotājas Zigrīdas nodarbības, kurās kopā ar bērniem vēroja un veidoja dažādus eksperimentus.

Savukārt mēs brīvprātīgo iepazīstinājām ar novada un Madonas novada skaistākajām vietām- Stāmerienas pils, baznīca, brauciens ar kuģīti pa Stāmerienas ezeru, konfekšu “Gotiņa” ražotne Lizumā, Cesvaines pils.

Bērnudārza bērni projekta laikā iepazina arī pārējos novada Eiropas brīvprātīgos – Anabel Trencitas (Spānija), kura kopā ar Jimenu vadīja Spāņu dienas aktivitātes Gulbenes 3.PII “Auseklītis”- dejoja, klausījās spāņu mūziku un spēlēja dažādas spēles, kā arī darbiniekiem bija sagatavojušas tradicionālos ēdienus. Ana Luisa Ribeiro (Portugāle)- darbojās kopā ar “Zaķēnu” grupas bērniem, veidojot radošus darbus ar krāsainajām smiltīm, darbojās ar smilšu galdiem, kā arī vadīja spēles un rotaļas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem. Vēl arī mūsu bērnudārzu apciemoja Jimenas draudzenes no Spānijas un brīvprātīgās ģimene.

Iknedēļas latviešu valodas pie skolotājas Elīnas ļāva brīvprātīgajai saprasties ar bērniem latviešu valodā, kā arī brīvāk iekļauties vietējo sabiedrībā. Jimena aktīvi apmeklēja arī jauniešu centra “Bāze” (kas ir projekta koordinējošā organizācija) aktivitātes un piedalījās lielāko pasākumu organizēšanā, kā arī vadīja spāņu valodas nodarbības dažāda vecuma dalībniekiem.

Jimena projekta laikā bērnudārzā iemācījās pīt papīra groziņus, darboties ar smilšu galdiem, krāsainajām smiltīm, graudiem, organizēt fiziskās aktivitātes, pasākumus, radošās darbnīcas. Iemācījās cept speķa pīrāgus kopā ar virtuves darbiniecēm. Kopā ar auklīti Solvitu iemācījās sev uzpīt Jāņu vainagu, veidot dekorus izlaidumam un citiem pasākumiem. Kā arī mācījās kopā ar bērniem latviešu tautas dejas un rotaļas. Lielākais ieguvums Jimenai bija komunikācija, sadarbība ar bērniem un bērnudārza darbiniekiem.

Projekts “More than 1”, nr. 2016-1-LV02-KA105-001062

Foto no projekta aktivitātēm: https://failiem.lv/u/7ckttwg9

                                                                            Mentore: Solvita