Vai zini, kas lācītim jeb “spaisam” īstenībā vēderā?

Narkotiskās vielas Latvijā kļūst arvien pieejamākas, pieaug to lietotāju skaits gan pusaudžu, gan bērnu vidū. Pēc 2011.gada Eiropas Savienības jauniešu pētījuma datiem var secināt, ka Latvija legālo apreibinošo vielu lietošanas biežuma ziņā ierindojas otrajā vietā uzreiz aiz Īrijas. Latvijā visbiežāk jaunās psihoaktīvās vielas lieto jaunieši vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem. Jauno psihoaktīvo vielu lietošana īpaši izplatīta ir izklaides vietu apmeklētāju vidū – to ir pamēģinājuši aptuveni 18% no apmeklētājiem.

 

Izdots jauns materiāls, kas sniedz ieskatu sintētisko kanabinoīdu (spaisu) definīcijā, iespējamos iemeslos, kādēļ to lieto, sastāvdaļās, iedarbībā uz organismu, kā arī to lietošanas bīstamību.