Jaunieši neapzinās vajadzību

karjeras izvēli veikt mērķtiecīgi

Valsts izglītības attīstības aģentūras aptauja atklāj, ka puse (49%) jauniešu Latvijā lēmumu par karjeru pieņem paši, nepārspriežot savu lēmumu ne ar ģimeni, ne ar karjeras konsultantu. Turklāt tikai trešdaļa (28%) jauniešu izvērtē savas „stiprās puses” un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Savukārt novēlotas un haotiskas karjeras izvēles sekas atspoguļojas ne tikai indivīda neapmierinātībā ar dzīvi, bet arī valsts ekonomiskajā attīstībā.

„Nereti jaunieši par savu karjeru sāk domāt tikai pēc skolas gala eksāmeniem. Tad steigā pieņemts lēmums visbiežāk tiek balstīts uz vieglākā ceļa izvēli vai došanos mācīties tur, kur dodas citi, kur ir prestižs. Tāda pieeja vēlāk liek vilties ne tikai pašam jaunietim, bet tās sekas redzamas arī ekonomikā – gan kā noteiktu profesiju pārprodukcija, gan kā speciālistu trūkums darba tirgū dažādās nozarēs un jauniešu bezdarbs,” norāda Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vadītāja Aleksandra Joma, piebilstot, ka ar karjeras jēdzienu mūsdienās tiek saprasta izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība.

Lai arī piektdaļa (20%) respondentu norāda, ka sevi dzīves laikā redz kā uzņēmējus, radot un vadot savus uzņēmumus, tomēr tikpat liela daļa (20%) respondentu norāda, ka savu karjeras attīstību nākotnē saskata ārpus Latvijas. No Vidzemē aptaujātajiem jauniešiem vecuma grupā no 14 līdz 19 gadiem karjeras attīstību savā reģionā saredz 25% aptaujāto.

Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiāles apkopotā informācija liecina, ka visvairāk pilsētā un tās apkaimē trūkst darba vadītāju specifiskās nozarēs, mehāniķu, autovadītāju ar CE un D kategorijām, traktortehnikas vadītāju, kā arī pavāru un konditoru ar profesionālo izglītību. Pašreiz Gulbenes novadā bezdarbnieka statusā ir 122 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kas veido 9,8% no bezdarbnieku kopējā skaita novadā.

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste un Karjeras nedēļas koordinatore Gulbenē Anita Birzniece norāda: „Lai jaunieši pēc profesijas iegūšanas atgrieztos savā pilsētā, nepieciešamas darba vietas dažādās profesijās un iespēja saņemt atbilstošu un konkurētspējīgu atalgojumu. Karjeras nedēļas laikā jaunieši varēs iepazīt savas prasmes, spējas un izpētīt, vai viņu intereses un gaidas atbilst tam, ko sagaida un spēj nodrošināt viņu nākotnes darba devēji.”

Vairāk nekā trešdaļa (39%) aptaujāto Latvijas jauniešu atzinuši, ka efektīvākais veids, kā izzināt, vai viņi ir piemēroti kādai profesijai, ir vasaras darbs vai prakses iespējas. Aptaujā 14% jauniešu norāda, lai efektīvi izzinātu savu piemērotību kādai profesijai, būtu nepieciešama karjeras konsultācija, bet tikai nepilni 2% to izmanto.

Jauniešu aptauju „Ko Tu domā par karjeru?” veica Valsts izglītības attīstības aģentūra Karjeras nedēļas ietvaros 2013. gada septembrī portālā Draugiem.lv, aptaujājot 1035 jauniešus vecuma grupā no 14 līdz 19 gadiem, no kuriem 482 bija jaunieši, bet 553 – jaunietes visā Latvijā.

Visas infografikas ainas ar aptaujas datiem lejupielādei pieejamas te: http://www.flickr.com/photos/73458727@N06/sets/72157636076858466/.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa no 7. līdz 11. oktobrim notiks 11 Latvijas lielākajās pilsētās: Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Gulbenē, Cēsīs, Kuldīgā un Valmierā. Šajā nedēļā jauniešiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, karjeras konsultāciju laikā uzzināt savus talantus un pilnveidojamās puses, „projektēt” savu nākotnes profesiju un dzīvesveidu, piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos, laimēt balvas un iesaistīties citās aktivitātēs.

Karjeras nedēļu otro gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programmas ietvaros sadarbībā ar Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Gulbenes, Cēsu, Kuldīgas un Valmieras pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Plašāka informācija un plaša pasākumu programma 11 Latvijas pilsētās pieejama vietnēs: www.viaa.gov.lv/karjerasnedela un www.draugiem.lv/viaa.