Iegūst koordinējošās organizācijas statusu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir akreditējusi Gulbenes novada domi Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Eiropas brīvprātīgais darbs” (EBD) koordinējošās organizācijas statusā.

Vienlaicīgi kā Eiropas brīvprātīgo uzņemošās organizācijas uz 3 gadiem akreditētas vēl četras novada iestādes – Gulbenes 1.pirmsskolas iestāde, Gulbenes bibliotēka, Gulbenes kultūras centrs un Tirzas pamatskola. Pašlaik tiek gatavots projekta iesniegums un pozitīvas atbildes gadījumā jau rudenī Gulbenes novadā tiks uzņemti 4 jauni brīvprātīgie.

Aģentūra EBD organizāciju akreditāciju veic atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, kas nosaka, ka programmas „Jaunatne darbībā” mērķis ir attīstīt sadarbību jaunatnes jomā Eiropas Savienībā un ka programmas dalībvalsts izveido/ieceļ valsts aģentūru programmas īstenošanai attiecīgās valsts mērogā.

Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” vadlīnijās ir noteikts, ka akreditācija kalpo kā pieeja EBD, kā arī tam, lai nodrošinātu EBD minimālo kvalitātes standartu izpildi. Visām organizācijām visos EBD projekta posmos jāievēro EBD Hartā aprakstītie principi; šis nosacījums ir akreditācijas pamatā.

Akreditācijas termiņš – 2016.gada 3.aprīlis.