Brīvprātīgais darbs Latvijā un Gulbenes novadā

Gandrīz katrā pilsētā jaunietis var meklēt visdažādākos veidus, kā iegūt pieredzi sev vajadzīgā profesijā vai darba sfērā. Brīvprātīgais darbs ir nozīmīgs posms jaunieša izglītošanās procesā, jo tas ir veids, kā iegūt praktiskās iemaņas jaunietim pašam gan individuāli, gan kopā ar citiem līdzīgi domājošajiem darbojoties, strādājot, veidojot un attīstot vidi sev apkārt. Tas attīsta jaunieša spējas iekļauties gan sabiedrībā, gan darba tirgū. Arī Gulbenē katrs jaunietis var iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, strādājot par brīvprātīgo visās sociālajās sfērās (piemēram, par brīvprātīgo Sociālajā dienestā, veco ļaužu dzīvojamā mājā, slimnīcā, rīkojot kādu pasākumu utt.)

Visiem, kas ir vecumā no 15-25 gadiem, ir jauna un interesanta iespēja darboties jauniešu centrā „Bāze” kā brīvprātīgajiem!

Kā kļūt par brīvprātīgo?

Jauniešu centrā „Bāze” Tu vari izvēlēties Brīvprātīgā darba sev interesējošus pienākumus un uzdevumus, parakstīt abpusēju vienošanos un strādāt jebkurā dienā pēc mācību stundām vai darba, jo Brīvprātīgais darbs netraucē mācībām vai darbam! Savā Brīvprātīgajā darbā Tu vari darīt tieši to, ko pats vēlies iepazīt un izzināt! Un pēc 50 Brīvprātīgā darba stundām Tu vari saņemt sertifikātu, kurā būs atspoguļotas Tavas iegūtas prasmes un zināšanas!

Tas nozīmē, ka, veicot brīvprātīgā darba pienākumus, vari mācīties no veiktajiem darbiem, uzņemties atbildību un iegūt pieredzi visai savai dzīvei! Brīvprātīgā darba pieredzi mūsdienās arvien augstāk vērtē darba devēji, izvēloties darbiniekus. Un kas var būt vē labāks jaunietim bez iepriekšējas pieredzes!

Nāc uz jauniešu centru „Bāze” un attīsti savas spējas! Nepalaid savu iespēju garām un izmanto visu ko dzīve Tev dod!

Informācija par brīvprātīgo darbu Latvijā:

www.prakse.lv

www.esilabs.lv

www.brivpratigais.lv

www.manrup.lv