Aktuālie Eiropas brīvprātīgā darba piedāvājumi

Eiropas Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties uz kādu no Eiropas valstīm, kā arī kaimiņos esošajām programmas partnervalstīm. EBD projekta ilgums var būt no 2 līdz 12 mēnešiem. Jaunietim par dalību EBD nav jāmaksā (izņemot iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā). Brīvprātīgais nesaņem atalgojumu, taču viņam tiek segti visi apstiprinātie izdevumi, kas saistīti ar viņa projektu: ceļa un uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un pārtika), apdrošināšana, darbam nepieciešamā apmācība un valodu kursi, kā arī neliela kabatas nauda personīgiem tēriņiem.

 

 

Info par to, kā vari kļūt par brīvprātīgo: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/velos-klut-par-brivpratigo

 

 

Visi aktuālāko projektu piedāvājumi: http://www.youthnetworks.eu/

 

Ceļvedis – ABC par EBD

 

Eiropas brīvprātīgā darba projektu un organizāciju datu bāze

 

Raidījuma “Viss notiek” veidotais sižets par Eiropas brīvprātīgo darbu

 

 

Par visiem piedāvājumiem, pieteikšanos un nepieciešamajiem dokumentiem vari kontaktēties arī ar Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālisti Ilzi Vanagu jaunietis@gulbene.lv, mob. 26671943.