ADRESE

Rīgas iela 18, Lejasciems, Gulbenes nov., LV 4412

TĀLRUNIS

+371 22040205

E-PASTS

pulss@gulbene.lv

JAUNIEŠU CENTRS PULSS

Jauniešu aktivitātes, pasākumi, iniciatīvas:

• atvērts jebkuram vietējam bērnam un jaunietim kā brīvā laika pavadīšanas vieta;

• organizē ikdienas aktivitātes bērniem un pusaudžiem, piemēram, radošās darbnīcas, prāta spēles, improvizācijas teātris, „filmu diena”, pavārmāksla, tematiski pasākumi utt;

• vieta jauniešu iniciatīvām;

• organizē ikgadējas tradīcijas, piemēram, došanās pie vientuļajiem pensionāriem pirms Ziemassvētkiem, jauniešu centra dzimšanas diena, novada jauniešu saliedēšanās diena rudens brīvdienās, radošās dienas bērniem vasaras brīvlaikā, neformālās izglītības apmācības jauniešiem;

• regulāri iesaistās Eiropas Savienības projektu īstenošanā programmā „Jaunatne darbībā”: brīvprātīgā darba projekti „Redzu Tevi”(2011), „Dubultefekts”(2012), jauniešu apmaiņas „Active FOOT” (2011), „Musical Chorus 2 –Shall we dance?”(2013), “Creativity” (2014-2015).

Ikdienā pie mums ir pieejamas:

• galda spēles;

• internets;

• datori;

• biljards;

• novuss;

• galda futbols;

• futbola, basketbola, volejbola bumbas;

• mūzikas skaņu aparatūra;

• tēja…

*Ir pieejama arī telpa, piemēram, semināriem vai apmācībām – mums ir dators, projektors, interneta pieslēgums un baltā tāfele.

Office