Projekti

2021.gada izskaņā saņemtas labas ziņas, par to, ka ir apstiprināts projekts “Līdzdalības restarts”. Projekta galvenā doma ir par jauniešu un jaunatnes darbinieku redzesloka paplašināšanu par tematu – līdzdalības, par jau esošo un ikdienā piekopto līdzdalības veidu analizēšanu un, iespējams, pat jaunu veidošanu.

Projekta mērķis ir apzināt un analizēt esošos jauniešu līdzdalības veidus Gulbenes novadā, tos stiprināt un ieviest jaunas līdzdalības formas, kuras balstītas uz jauniešu interesēm un vajadzībām, kā arī, lai veicinātu darba ar jaunatni attīstību Gulbenes novadā.

Lasīt vairāk ...

No 2017.gada 1.februāra līdz 31.oktobrim “Biedrība “Dēms” īsteno projektu “re!starts”. Projekts ir par vietēju un starptautisku projektu izstrādi un partnerību sagatavošanu, novada organizāciju akreditēšana Eiropas brīvprātīgajam darbam, biedrības kapacitātes stiprināšanu, biedru saliedēšana un sadarbību ar citām NVO, vietējā brīvprātīgā darba aktivitātēm. Tiekamies projektā!

Lasīt vairāk...

Sākam izzinošo velo sezonu ar 50km garu braucienu uz Lejasciema pagastu. Tiekamies 14.05. plkst. 9:00 pie Gulbenes kultūras centra un sākam ripot. Maršruts: Gulbene – Ratenieki – Lejasciems – Mālmuiža – Gulbene. Pasākuma gaitā paredzēta iepazīšanās ar Mālmuižu un tās vēsturi, iekšzemes kāpu apmeklējums, mežu daudzveidības un to ilgtspējīgas apsaimniekošanas izziņa kopā ar eksperti no Latvijas Valsts Mežiem Ilonu Einbergu.

Lasīt vairāk...

Projekta īstenotājs: Biedrība „Esi aktīvs!” Sadarbības partneri: Gulbenes novada dome, Rankas pamatskola Īstenošanas laiks: 01.06.2015. – 30.08.2015., nometnes norises laiks 30.07.2015. – 08.08.2015. Finansējums: Kopējās izmaksas – EUR 13 000 (100% valsts budžeta finansējums). Mērķis: Saglabāt diasporas saikni ar Latviju, īstenojot vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem.

Lasīt vairāk...

No 2016.gada 1.aprīļa līdz 31.oktobrim biedrība “Dēms” realizēs Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Zaļais Pedālis”, kura mērķis ir popularizēt velosipēdu kā modernu, videi draudzīgu un atbildīgu pārvietošanās līdzekli, kā arī atklāt Gulbenes novada dabas resursu bagātību un pilnveidot novada iedzīvotāju zināšanas vides izglītības jomā.

Lasīt vairāk...

No 2016.gada maija līdz oktobrim Gulbenes novada domei sadarbībā ar jauniešu centriem Gulbenē, Gaujasrēveļos, Lejasciemā un Stāķos būs iespēja realizēt Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam finansētu projektu “LV kods”. Īsāk sakot, novada jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes šajā vasarā, lai saturīgi, lietderīgi un patriotiski pavadītu laiku šeit, Gulbenes novadā. 

Lasīt vairāk...

Projekta īstenotājs: Biedrība „Esi aktīvs!” Sadarbības partneri: Gulbenes novada dome, Rankas pamatskola, Northemptonas Latviešu nedēļas nogales papildskola „Sprīdītis” Īstenošanas laiks: 01.06.2016. – 30.08.2016., nometnes norises laiks – 01.08.2016. – 07.08.2016. Finansējums: Kopējās izmaksas – EUR 11 000 (100% valsts budžeta finansējums) Mērķis Saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti, īstenojot vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem. Mērķa grupa: 30 bērni

Lasīt vairāk...

No 2015. aprīļa līdz decembrim Gulbenes novadā tiks realizēts projekts “Minies globāli”. Projekta mērķis ir paaugstināt sabiedrības izpratni par samērīgu patēriņu, videi draudzīgu dzīvesveidu, eko un atbildīgu tūrismu, piedāvājot aktivitātes, kurās iespējams mācīties darot.

Lasīt vairāk...

Esam priecīgi ziņot, ka arī šogad Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi jauniešu centra „Bāze” rakstīto projektu, šoreiz ar nosaukumu „3,2,1 – Aiziet!” līguma nr. 4-33/36 (iesniedzējs Gulbenes novada dome). Projekts tika iesniegts Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam ietvaros, ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un popularizēt aktīvu dzīvesveidu Gulbenes novadā, periodā no šī gada maija līdz septembrim.

Lasīt vairāk...

Maija beigās saņēmām ļoti labu ziņu – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” ir apstiprināts Gulbenes novada domes projekts „Pierādi sevi un dari”, iegūstot maksimālo punktu skaitu. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un vienlaicīgi turpināt popularizēt neformālo izglītību un brīvprātīgo darbu Gulbenes novadā.

Lasīt vairāk...

7.martā Ģertrūdes ielas teātrī, Rīgā, norisinājās projekta “TU.ESI.LV” uzsākšanas seminārs. Pasākuma laikā tika prezentētas projektā plānotās aktivitātes, uzstājās līdzdalības, uzņēmējdarbības, komunikācijas un sadarbības jomu eksperti, kā arī tika prezentēti Latvijas reģionu iedvesmas stāsti.

Lasīt vairāk...

Gulbenes jauniešu centrā „Bāze” jau piecus gadus katra mēneša pirmajā sestdienā notiek improvizācijas teātra kafejnīca (ITK). Šis pasākums jau kļuvis par vienu no spēcīgākajām tradīcijām jauniešu centrā. Ikviens, kurš vēlas pavadīt katra mēneša pirmās sestdienas vakaru saturīgi, ir aicināts apmeklēt ITK. Improvizācijas teātra kafejnīca ir bezmaksas pasākums, kā arī nav noteikts apmeklētāju vecuma ierobežojums.

Lasīt vairāk...

Gulbenes novada jaunieši, no jauniešu centra „Bāze”, sadarbībā ar Kāzu muzeju, laika periodā no augusta līdz maijam, organizēs dažādas aktivitātes saistībā ar kāzām. Lai kļūtu skaidrāks kāpēc tiks organizētas šādas aktivitātes, kāds ir pamatojums tam visam, tad tālāk.

Lasīt vairāk...

Rudenī mēs, Gulbenes vidusskolas skolēnu pašpārvalde, ar Ievas Garjānes (liels paldies tev, Ieva) palīdzību uzrakstījām projektu „VAIRĀK” (līguma nr. LV-12-E155-2012-R3) ar mērķi motivēt jauniešus aktīvai līdzdalībai un veicināt neformālās izglītības metožu izmantošanu formālās izglītības organizācijā.

Lasīt vairāk...

Jauniešu centrs „Bāze”, laika posmā no 2011. gada 1. jūnija, kad tika uzsākta Latvijas – Šveices sadarbības programmas projektu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” apakšprojekta „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai” (Nr. 1-61/4) realizācija, ir piedzīvojis ļoti daudz izmaiņu. Šis laiks ir bijis bagāts ar pārmaiņām.

Lasīt vairāk...

Tas brīdis ir klāt! 12.jūnija vakarā Stāmerienā ieradās 10 ārzemju jaunieši, lai kopā ar vietējiem novada prātiem un spēkiem darbotos grupu brīvprātīgā darba projektā “Kilograms piederības”. Vakar jaunieši iepazinās un saliedējās, bet šodien jau ķeras klāt pirmajiem darbiem!

Lasīt vairāk...

Gulbenes novada dome un biedrība „Jauniešu klubs „Dēms” iesaistījusies jauniešu līdzdalības projektā „Skaties tālāk”, ko īsteno biedrība „NEXT” no Liepājas. Projekta aktivitātes paredzētas visu 2011.gadu vairākās Latvijas pašvaldībās. Vidzemes un Latgales reģiona pasākumi ar mērķi paaugstināt bērnu un jauniešu līdzdalības prasmes, dodot iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā un vietējās pašvaldības attīstībā, notiks Gulbenes, Alūksnes un Balvu novadā.

Lasīt vairāk...

Gulbenes novadā ir aktuāla brīvprātīgā darba pieejamība jauniešiem. Šajā saistībā, gūstot apstiprinājumu, ir uzsākta projekta „Tā, lai prieks!” realizācija. To veic biedrība „Jauniešu klubs „Dēms”’ sadarbībā ar jauniešu centru „Bāze”. Projektu finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Lasīt vairāk...

Kalendārs

Baneri