ADRESE

Skolas iela 10A, Gulbene, LV 4401

TĀLRUNIS

Gulbenē Ingolfs Lūsis +371  26165822

Lejasciemā Lāsma Gabduļina +371 26165827

Jaungulbenē Arnis Cāns +371 26165826

E-PASTS

anita@gulbene.lv

JAUNATNES IZGLĪTOŠANAS FORMA JAUNSARDZE

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas. 

Jaunsardzē jaunietis vispirms kļūst par jaunsargu kandidātu, bet pēc 3 mēnešiem viņš var iestāties Jaunsardzē, dodot svinīgo solījumu un saņemot jaunsarga apliecību.

Jaunsardzē iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 12 līdz 18 gadiem, tikai ir jāprot Latvijas Republikas valsts valoda.

Jaunsardze piedāvā četras apmācību programmas:

Jaunākās grupas jaunsarga apmācību programma (12-15 gadi)

Jaunākās grupas jaunsarga – jungas apmācību programma (12-15 gadi)

Vecākās grupas jaunsarga apmācību programma (16-18 gadi)

Vecākās grupas jaunsarga – jungas apmācību programma (16-18 gadi)

 

Jaunatnes izglītošanu valsts aizsardzības jomā organizē un nodrošina Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs, kas ir Aizsardzības ministrijas pakļautībā esoša organizācija.

Jaunsargu teorētiskā apmācība notiek skolās, ar kurām Jaunsardzes centrs ir noslēdzis sadarbības līgumu. Pašlaik Jaunsardzei ir 69 sadarbības skolas visā Latvijā.  Jaunsargu praktiskās nodarbības notiek Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Mācību procesu vada profesionāli apmācīti Jaunsargu pasniedzēji – instruktori.

Ko dara jaunsargi?

Jaunsargi nodarbībās ne tikai apgūst tādas zināšanas un iemaņas, kuras skolā nemāca, bet arī var savus spēkus pabaudīt aizraujošos pasākumos – savās Jaunsargu „Vīru spēlēs”, jaunsargu nometnēs, pārgājienos un izbraucienos ar laivām, kā arī ekskursijās uz Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kur ir iespēja iepazīt karavīra īsto ikdienu.

Jaunsargi sadarbojas arī ar citām jaunatnes organizācijām Latvijā, palīdz bērnu namu bērniem un gados veciem cilvēkiem. Jaunsargu salidojumos un sacensībās ir iespēja tikties ar jauniešiem no visas Latvijas un arī no citām valstīm.

 

Jaunsargiem ir laba sadarbība ar ārvalstu militāro formējumu jaunatnes organizācijām. Ikgadējos Jaunsardzes pasākumos piedalās Baltijas Jūras reģiona valstu jaunieši, savukārt Latvijas jaunsargu delegācijas ir gaidīti ciemiņi Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas jauniešu militārajos un sporta pasākumos.

Pašlaik Jaunsardzē ir iesaistījušies 6530 jaunsargi.

Mājas lapa: www.jaunsardze.gov.lv

 

Office