ADRESE

Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes pilsēta, LV-4401, Latvia

TĀLRUNIS

+371 27833203

E-PASTS

gubenes_vab@inbox.lv

GULBENES VIDUSSKOLAS BIEDRĪBA

Gulbenes vidusskolas atbalsta biedrības mērķis ir sekmēt izglītības līmeņa attīstību Latvijā, kas atbilst augstam starptautiskam līmenim, Latvijas sabiedrības vajadzībām un atspoguļo demokrātiskus dzīves principus, kā arī iesaistīt sabiedrību izglītības, skolas problēmu risināšanā, veicināt skolas darbības sistēmas pilnveidošanu, izkopt kultūru, veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu ar skolām Latvijā un ārzemēs, veidot kopprojektus.

Galvenās darbības jomas:

Neformālās izglītības apmācības jauniešiem

Pasākumi mācīšanās motivācijas veicināšanai

Starppaaudžu sadarbības pasākumi

 

Office