ADRESE

Gaujasrēveļi, „Rēveļu pamatskola”-1Gulbenes novads, Rankas pagasts, Lv-4416

TĀLRUNIS

+371 26380779

E-PASTS

esiaktivs@inbox.lv

ESI AKTĪVS

Biedrības mērķi ir: Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pasākumu organizēšanā.

Biedrības uzdevumi ir:

• Veidot sadarbību ar novada domi un tās pakļautībā esošajām pagasta padomēm;

• Dažādu projektu izstrāde;

• Mākslinieciskās pašdarbības (teātra izrādes, muzikāli pasākumi utt.) un sporta aktivitāšu organizēšana;

• Sadarbība ar citām radnieciskām organizācijām Latvijā un ārpus tās;

• Veicināt jauniešu atgriešanos pagastā;

• Citi uzdevumi, kas nepieciešami vai derīgi Biedrības mērķa sasniegšanai.

Savu mērķu sasniegšanai Biedrība veido un uztur sakarus ar dažādām organizācijām un institūcijām, kā arī masu informācijas līdzekļiem.

Office