BIEDRĪBA

DĒMS

Kas ir “Dēms”?

„Dēms” (sengr. dēmos, δῆμος – tauta) ir sengrieķu vārds, kurš nozīmē cilvēku grupu, kura kaut kādā nozīmē uzskatāma par vienu veselumu, to vieno vienādas intereses, mērķi un pilsoņu tiesības. Savukārt Gulbenes „Dēms” ir klubs, kurā darbojas aktīvi, radoši un uzņēmīgi pilsētas iedzīvotāji ar daudzām labām, trakām un interesantām idejām.

Biedrība „Dēms” tika dibināta 2004.gada 14.decembrī kā biedrība ”Jauniešu klubs „Dēms”” Galvenais mērķis – sabiedriska labuma darbības veikšana, kas saistīta ar pieejamas vides veidošanu jauniešiem aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos un sociālajos procesos. Jauniešu interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana.

 2014.gadā tika mainīts organizācijas nosaukums – “Biedrība „Dēms”” – un paplašināti biedrības statūti, jo laikam ejot un mainoties dažādiem sociālekonomiskiem nosacījumiem, biedrība ir transformējusies par organizāciju, kas orientējas uz visu vecumu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

Šobrīd prioritārie virzieni biedrībai ir:

1.Sabiedriskā labuma darbības veikšana, kas saistīta ar pieejamas vides veidošanu, interešu pārstāvēšanu un aizstāvēšana visa vecuma cilvēkiem aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos un sociālajos procesos;

2.Sabiedriskā labuma darbības veikšana mūžizglītības pieejamības veicināšanai;

3. Sabiedriskā labuma darbības veikšana ilgtspējīgas attīstības veicināšanai;

4. Veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanos;

5.Vietējo un starptautisko projektu izstrāde;

Dēma aktivitātes:

1. Jaunatnes politikas realizācija pašvaldībā un jauniešu interešu aizstāvēšana. Sadarbībā ar Gulbenes pašvaldību, tika izstrādāts projekts Jauniešu centra izveidei Gulbenes pilsētā. Projekts tika realizēts 2006. gadā – ar maiju sāka strādāt jaunatnes darbinieks pilsētā – Ieva Garjāne un 9.septembrī atklāja jauniešu centru „Bāze”, Brīvības ielā 22, Gulbenē.

 2. Projektu izstrāde. Biedrības jaunieši ir iniciējuši, izstrādājuši un realizējuši vairākus starptautiskos projektus – iniciatīvu „Fīrendelis”, starptautiskas apmaiņas „Defekts – efekts”, „Kaladu”, „Return”, apmācības „Non-formal friends”, studiju vizītes „Youth map in Latvia” un „EVS networking”. Biedrība ir Eiropas brīvprātīgo gan nosūtītāja, gan uzņēmējorganizācija.

 3. pasākumu organizēšana. Biedrība sāka tradīciju katru gadu organizēt Jauniešu dienu, kura tiek iekļauta kā pilsētas svētku sastāvdaļa. Organizē jauniešu balvas pasniegšanas ceremoniju „Gada atsitiens”. Organizē Ziemassvētku labdarības akciju.

 4. apmācību organizēšana. Biedrības jaunieši apmeklē dažādus seminārus, kursus, konferences, lai iegūtu informāciju un veidotu kontaktus gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Biedrība piedāvā iespēju arī citiem jauniešiem no Gulbenes un rajona piedalīties dažādos starptautiskos projektos – apmaiņās, apmācībās. Sniedz informāciju jauniešiem par iespējām, konsultē un palīdz izstrādāt projektus citām jauniešu grupām.

Šobrīd klubā ir 12 oficiāli biedri.

Dēma projekti, pasākumi un aktivitātes:

2017. gads – noorganizēta labdarības izsole (04.03.) “Obligāti vajag”, jautrā atmosfērā pērkot un pārdodot lietas un “Ķepaiņu draugu klubam” saziedojot 113 euro.

2016. gads – Latvijas vides aizsardzības fonda projekts “Zaļais Pedālis” par atbildīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu. Jauniešu apmaiņas projekts “Universal Languages” programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

2013./2014. gads – projekts TU.ESI.LV. Sadarbībā ar biedrību „NEXT” tiek uzsākta apjomīga projekta „TU.ESI.LV” īstenošana, rīkojot jauniešu tikšanās ar lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem, motivējot jauniešus aktīvai līdzdalībai un  uzņēmējdarbības uzsākšanai. „Dēma” ieguldījums ir arī līdzdalība bloga tapšanā, tajā apvienoti raksti un video stāsti, kas popularizē jaunu cilvēku izvēli dzīvot Latvijas lauku reģionos, valstiskumu un nodarbošanās iespēju daudzveidību.

2012.gadsgrupu EVS “Kilograms piederības“, ilgtermiņa EVS “Dubultefekts”.

2011. gads – projekts “Skaties tālāk”, Leonardo da Vinci projekts Itālijā.

2010. gadā – projekts“Tā, lai prieks!”.  Eiropas brīvprātīgais darbs.

2009. gadā – projekts “Jauniešu vilciens”, publiskā diskusija “Gulbenes novads 2030”, EVS Spānijā, EVS Vācijā, EVS_ Vācijā2 , grupu Eiropas brīvprātīgā darba projekts “trACTOR”. Jauniešu apmaiņa „Scouting across the borders”, jauniešu apmaiņa Francijā Let’s play? Say YES!, EVS Turcijā. EVS projekti Make it un Youngster in the provincial town. Apmaiņa “Million reasons why light is better than dark”.

“Dēms” 5 gadi.

2008. gadāizstāde “Es Viens Svešumā”, Horvātija, EVS Francijā, projekts “Modelis: POZITĪVS”, Francija, projekts “Jauniešu vilciens”, pētījums par jauniešu nodarbinātību Gulbenes rajonā, Ladarības akcija.

2007. gadā – EVS Grieķijā, EVS Zviedrijā, “Modelis: POZITĪVS”, “High Times”, Francija, “No idejas līdz…”, “Non-formal friends”,  Ziemassvētku labdarības akcija.

2006. gadā – Gada atsitiens 2006, Dzimšanas diena, “Kaladu”, Spānija, EVS Slovākijā, Austrija, Grieķija, Itālija, “Defekts – efekts”.

2005. gadā“Jaunieši mācās”, Slovēnija, Īrija, “Fīrendelis”.

2004. gadā – “Noķer persiku!”, Gada atsitiens 2004.

 

Uzraksti mums.

10 + 12 =

ADRESE

Brīvības iela 22, Gulbene, LV 4401

TĀLRUNIS

+371 26698096

E-PASTS

anita@gulbene.lv

Office