ADRESE

Skolas iela 7, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV – 4416

TĀLRUNIS

+371 27731511

E-PASTS

amanda.sinka@gulbene.lv

JAUNIEŠU CENTRS B.u.M.s.

Kas ir JIC „B.u.M.s.”?!

 •  Droša vide jauniešiem;
 • Neformāla tikšanās vieta;
 • Platforma, kas sniedz iespēju piedalīties diskusijās un debatēs par jautājumiem kas skar jauniešu dzīvi un vietējo sabiedrību;
 • Vieta kur gūt un sniegt pozitīvu ieguldījumu vietējā sabiedrībā;
 •  No atkarībām brīva vide.

Buma aktivitātes:

 • Neformālās izglītības darbnīcas.
 •  Mediji;
 •  Projektu rakstīšana;
 •  Diskusijas;
 •  Mūzika.

 

Tematiskie pasākumi.

 •  Filmu vakari;
 •  Mūzikas vakari;
 •  U.c. jauniešu ierosinātas aktivitātes.

 

Jauniešu iesaistīšana pie pasākumu veidošanas un organizēšanas.

 

Brīvprātīgais darbs.

Office