Iegūst koordinējošās organizācijas statusu

Iegūst koordinējošās organizācijas statusu

Iegūst koordinējošās organizācijas statusu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir akreditējusi Gulbenes novada domi Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Eiropas brīvprātīgais darbs” (EBD) koordinējošās organizācijas statusā....