1. oktobrī, Jauniešu centrā “Bāze” norisinājās sen nepieredzēts pasākums “Kafija ar politiķiem”. “Kafija ar politiķiem” ir līdzdalības metode, kuras mērķis ir dot iespēju apspriest jaunatnes jomas aktuālas tēmas, kopā ar politiķiem, pašvaldības darbiniekiem un jauniešiem.

Pasākums norisinājās neformālā vidē, kurā jauniešiem bija lieliska iespēja uzdot sev svarīgus jautājumus un tikt sadzirdētiem, savukārt lēmējvara varēja izprast aktuālo no jauniešiem. Dalībnieki tika sadalīti 5 grupās, par tādām tēmām kā – uzņēmējdarbība, līdzdalība, mentālā veselība, brīvais laiks un informētība digitālajā vidē. Katrā grupā tika izrunātas šī brīža situācijas, problēmas un to risinājumi.

Pēc grupu darba, dalībnieki dalījās savās atziņās par izrunāto un piedzīvoto, lai visai auditorijai būtu iespēja izprast arī pārējas tēmas nedaudz vairāk.

Noslēgumā visi dalībnieki atzīmēja, kas no šīm tēmām šobrīd viņiem ir aktuālāks un ko varētu turpmāk kopīgiem spēkiem attīstīt.

“Kafija ar politiķiem” ir projekta “Krustojums” sastāvdaļa, kura mērķis ir izvērtēt esošo situāciju un iegūstot pieredzi un zināšanas, izveidot institucionālo sadarbības sistēmu darbam ar jaunatni Gulbenes novadā.

*Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros