No 21.augusta līdz 27.augustam darbā ar jaunatni iesaistītas personas no Latvijas, Lietuvas,
Maltas, Itālijas, Čehijas, Grieķijas, Polijas un Vācijas piedalījās Gulbenes novada jauniešu centra
“Bāze” organizētā jaunatnes darbinieku mobilitātē “Out of the Jar”(Nr. 2022-1-LV02-KA151-
YOU-000063465) Stāmerienā, Gulbenes novadā.

Projekta laikā dalībniekiem bija iespēja mācīties, dalīties labā praksē un pieredzē, attīstīt un
pilnveidot viņu kompetences iespēju un resursu radīšanai jauniešiem, kuriem ir risks justies
atstumtiem ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ. Apgūt jaunas prasmes un metodes, kuras izmantot, lai
visiem jauniešiem sniegtu vienlīdzīgas iespējas piedalīties procesos, kas ļauj domāt par savas
apkārtējās vides un sabiedrības uzlabošu.

Šis projekts dalībniekiem sniedza lielisku iespēju neformālā vidē veidot savstarpējus
kontaktus, kā arī apzināt un salīdzināt dažādus izaicinājumus, kas ietekmē darbu ar jaunatni lauku
reģionos astoņās Eiropas valstīs. Kopā ar pieredzējušajām trenerēm tika meklēti risinājumi dažādām
situācijām, kā arī tika apzinātas savas iekšējās vērtības, kas mūsu katra pieeju darbam rada unikālu.
Šī projekta laikā dalībnieki daudz ieguva gan profesionālā, gan personīgā ziņā – apgūstot jaunas
metodes, paplašinot kontaktu loku un vienkārši iepazīstot jaunus cilvēkus un kultūras nepiespiestā
atmosfērā un caur humoru.

Viena no projekta dalībniecēm no Latvijas bija Gulbenes novada jauniešu domes prezidente
Līva Kampe, kura dalās ar organizatoriem tādās atziņās kā “ar savu prātu tu esi spējīgs radīt jebko,
pat visneiedomājamākos risinājumus” un “uz ko tu fokusē savu enerģiju – tas izplešas”!

 

*Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības. Tas atspoguļo tikai autora
viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo lietojumu.