Pat visvienkāršākās aktivitātes ir svarīgas bērniem un jauniešiem lauku apvidos ar mazāk iespējām.

  1. – 24. jūlijā maza mēroga partnerības projekta “Be Mobile!” ietvaros Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” devās pieredzes apmaiņas vizītē, lai iepazītos ar mobilo darbu Izvoarele reģionā Rumānijā, ko veic jauniešu centrs “Curba de Cultura”. Pieredzes apmaiņā piedalījās 10 dalībnieki, kuri ir saistīti ar jaunatnes darbu, no 4 organizācijām – GNJC “Bāze”, JIC “Mērķis”, asociācijas “Curba de Cultura” un “CSCD”. Jaunatnes darbinieki iepazinās ar metodēm, kas Latvijā vēl nav aizsāktas vai nav tik populāras, piemēram, aktivitāšu nodrošināšana ar mobilo busiņu vai filmu skatīšanās ārpus jauniešu centra telpām.

No pieredzes apmaiņas sapratām, ka svarīgākais nav – cik jaunieši apmeklē šī mobilā darba aktivitātes, bet, ka tiem dažiem, kuri ir ieradušies, viņi dāvā pāris stundas citādākā vidē ar izklaidi vai ar izzinošu nodarbi, kas bērniem ir pieejama netālu no mājām. Mēs viesojāmies mazā apdzīvotā vietā, kur satikām apmēram 5 līdz 6 bērnus. Viņi bija ļoti droši, nebaidījās un nemaz nedomājot par valodas barjeru, uzrunāja arī mūs, latviešu jaunatnes darbiniekus, uz nelielām sacensībām, kuras bija sagatavojuši “Curba de Cultura” komanda. Interesanti, ka šiem dažiem bērniem tik nelielā apdzīvotā reģionā ir pieejama arī skola. Sekojot skolu piemēriem, var noprast, ka šie bērni ir novērtēti un tiek veidotas pēc iespējas līdzvērtīgākas iespējas arī no jaunatnes darbinieku puses.

“Curba de Cultura” ir nesen atvērusi jaunu jauniešu centru, kas ir tajā pašā pilsētā un tikai 2 km attālumā, ar stāstu, ka 2 km priekš bērna var būt izšķirošais, kāpēc viņi neapmeklē jauniešu centrus. Līdzīgi ir jādomā arī par mobilo darbu, tas jāveic dažādās pilsētas daļās, ja jauniešu centrs no tām atrodas tālu.

Jaunatnes darbinieki pozitīvi novērtējuši pieredzes apmaiņas vizīti. Iegūtās mobilā darba idejas vēlamies ieviest arī Gulbenes novadā, kā arī, šī gada 8. – 12. septembrī uzņemt viesus no Rumānijas, lai dalītos arī ar savu pieredzi mobilajā jaunatnes darbā pagastos.

Pasākums ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības. Tas atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo lietojumu.