Iedvesmojoties no ikgadējās “Vasaras dienas” bērniem, Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” pirmo reizi rīkoja “Vasaras dienas” tīņiem.

Laika posmā no 13.jūnija līdz 16.jūnijam jaunieši vecumā no 13 līdz 17, tika aicināti iesaistīties dienas aktivitātēs kopā ar jaunatnes darbiniekiem un Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem.

Aktivitātes tika rīkotas jauniešu saliedēšanai, izklaidei , kā arī tika iesaistīta neformālā izglītība. Četru dienu garumā jauniešiem bija organizētas dejas kopā ar brīvprātīgo no Francijas, Coline. Nodarbību laikā, Coline iemācīja jauniešus komunicēt caur kustībām un atrast mieru netradicionālajās dejās.

Aktīvajās dienās, jaunieši devās “zaļajā” pārgājienā, uzkopjot apkārti, vienā no dienām tika jautri izspēlēts “Laser tag” , kā arī kopīgi devās uz atceres brīdi, pie Gulbenes dzelzceļa stacijas, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā.

Savukārt, lai jaunieši vairāk uzzinātu par veselīgu uzturu, tika rīkota radošā darbnīca, kurā jaunieši paši gatavoja veselīgos dzērienus “smūtījus”.

Vēlējāmies ar jauniešiem izrunāt arī nopietnas tēmas, kas ir aktuālas musdienās – atkarības un to ietekme, dzimumu līdztiesība, personīgā izaugsme un veselīgs uzturs. Interaktīvajās diskusijās tika apzinātas problēmas katrā no šīm tēmām, un meklēti risinājumi un ieteikumi kā rīkoties konkrētajā situācijā.

Dažas dienas tika aizvadītas par un ap personīgo izaugsmi. Viesojās aktīvs Gulbenes jaunietis, Rolands Blūms, kurš izveidoja prezentāciju un vairāk pastāstīja par mērķu sasniegšanu un pašizaugsmi. Radošajā aktivitātē, kas iekļāva sevī arī daļu no personīgās izaugsmes, tika veidotas “dream board” jeb sapņu kartes, ar kuru palīdzību jaunieši varēja izvirzīt savus tuvāko gadu mērķus, un vizualizēt to sasniegšanu.

“Vasaras dienas tīņiem” tika organizētas ar mērķi saliedēt jauniešus, informēt viņus par aktuālām tēmām, iesaistīt sabiedrībā un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Foto: https://failiem.lv/u/z39eek5n7