Nedēļas laikā no 5.jūnija līdz 9 jūnijam bērni izbaudīja saulainu laiku, dažādas aktivitātes un citas Eiropas kultūras.

Eiropas brīvprātīgie jaunieši ar vietējo brīvprātīgo jauniešu palīdzību organizēja aktivitātes tā, lai bērni varētu iepazīt itāļu dziesmas, franču dejas un citu valstu tradicionālās spēles.

Pirmajā dienā, pēc tradīcijas bērni veidoja savus iekšējās kārtības noteikumus, kurus centās ievērot visas nedēļas ietvaros.

Ik pa brīdim norisinājās iesildošās dejas, kuras jau gadiem tiek dejotas jauniešu centrā “Bāze”. Tomēr šogad kopā ar Eiropas brīvprātīgo meiteni, Coline tika iemācīta jautra bērnu deja, kuru “Vasaras dienas” dalībnieki labprāt dejoja atkārtoti!

Tā kā nedēļa tika vērsta uz Eiropas valstu iepazīšanu, arī Latvija ir daļa no Eiropas, tādēļ bērni grupās zīmēja Latvijas karti, un papildināja to ar lietām, kas viņiem asociējas ar tēvu zemi.

Satikām brīvprātīgos no Itālijas un Vācijas, kuri arī labprāt organizēja bērnību spēles. Šo aktivitāšu laikā, bērniem bija iespējams iemācīties kādus vārdiņus vācu un itāļu valodā.

Otro dienu iesākām ar dažādām dejām, un spēlēm. Pārbaudījām vai bērni atceras viens otra vārdu, jautrā aktivitātē.

Dienas ietvaros sadalījām dalībniekus divās grupās, un vadījām divas nodarbības – dejas un radošo darbnīcu. Dejas norisinājās kopā ar Coline, tās nebija tipiskas aktīvās dejas. Šī nodarbība tika rīkota ar mērķi komunicēt vienam ar otru caur kustībām. Savukārt radošajās darbnīcās jaunatnes darbiniece Amanda parādīja bērniem kā izveidot krāsainu un skaistu varavīksnes virpuli.

Trešajā dienā bērniem bija intensīva diena veltīta mākslai. Vispirms veidoja kopīgu mākslas darbu uz asfalta, kopā ar meiteni no Austrijas, pēc tam norisinājās gleznošanas nodarbība kopā ar Sidonie, kuras ietvaros bērni zīmēja un gleznoja savas pašu ēnas.

Ceturtā un bērnu ilgi gaidīta diena, iesākās ar gleznošanu  un jautrām aktivitātēm. Un noslēdzās ar “ūdens balonu kaujām”, kuras bērni gaidīja visas iepriekšējās dienas. Bija ļoti karsta un saulaina diena, tāpēc “kaujas” ļoti iederējās ikdienas plānā un noritēja veiksmīgi.

Piekto un noslēdzošo dienu bērni iesāka ar, nu jau zināmajām visiem – dejām, un pēc tam devās uz stadionu, piedaloties dažādās stafetēs un spēlēs ar bumbu. Bērniem noteikti bija kur izlikt savu enerģiju. Visbeidzot noslēdzām mēs savu fantastisko, karsto un lietderīgo “Vasaras dienas” nedēļu ar bērnu priekšnesumiem – bērni izvēlējās paši dziesmas un izrādīja iniciatīvu izdomāt deju kustības, protams ar nelielu brīvprātīgo jauniešu palīdzību.

 

Gatavojamies nākamajām “Vasaras dienām”!

Foto pieejami lejupielādei: https://failiem.lv/u/93naf5b4s