Jau sen esi vēlējies realizēt kādu no savām idejām, bet nezini kā to labāk izdarīt?

“Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss 2023” ir lieliska iespēja tev izrādīt iniciatīvu un īstenot kādu pasākumu vai aktivitāti, kuru vēlies pieredzēt Gulbenes novadā. 

Ar ko sākt un kā iesniegt savas idejas pieteikumu?

Vispirms izlasi nolikumu, pēc tam aizpildi pieteikumu un piesakies finansējumam EUR 500 apmērā, līdz 2023.gada 9.jūnijam.

Kas seko tālāk?

Tu realizē savu ideju laika posmā no 2023.gada 21.jūnija līdz 16.novembrim.

. Un, ne vēlāk kā 10 darba dienu laika pēc projekta noslēgšanās, iesniedz GNJC “Bāze” projekta saturisko un finanšu atskaiti.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Gulbenes novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta, izglītības un jaunatnes procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto iestāžu/organizāciju programmām un pasākumiem.

Konkursa uzdevumi:

  • sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā;
  • sekmēt atbildības sajūtu, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos;
  • veicināt jauniešu iniciatīvas un to īstenošanu;
  • sniegt iespēju jauniešiem iesaistīties ar jaunatnes jomu saistītu jautājumu risināšanā.

Finansējums tiek piešķirts sekojošām aktivitātēm:

  • neformālās mācīšanās aktivitātēm;
  • āra dzīves aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību (piemēram, atklātiem treniņiem, amatierturnīriem utt.);
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, izstāžu veidošanai, meistarklasēm utt.);
  • saturīga un kvalitatīva brīvā laika aktivitāšu organizēšana, esošā piedāvājuma dažādošanai;
  • drošas un sakārtotas vides veidošanai Gulbenes novadā.

Projektu iesniegšana līdz 2023.gada 9.jūnijam plkst. 16:00

Neskaidrību un/vai jautājumu gadījumā sazināties, zvanot uz tālr.: +371 26354557 vai rakstot: jc.baze@gulbene.lv

Projekta dokumentācija:

GNJC Baze iniciativu konkursa nolikums 2023

1 pielikums_GNJC Baze iniciativu konkursa pieteikuma anketa_2023

2 pielikums_GNJC Baze iniciativu konkursa projekta tame_2023

3 pielikums_GNJC Baze iniciativu konkursa apliecinajums_2023

4 pielikums_GNJC Baze iniciativu konkursa saturiska atskaite_2023

5 pielikums_GNJC Baze iniciativu konkursa finansu atskaite_2023