Gulbenes svētku ietvaros 24.februārī Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” norisinājās Pateicības pasākums, kas tika veltīts brīvprātīgiem, aktīviem novada iedzīvotājiem, biedrībām un organizācijām, kas ar savu līdzdalību uzlabo, attīsta un pilnveido Gulbenes novadu.
Visa pasākuma ietvaros pateicības vārdi skanēja iestādēm, biedrībām, cilvēkiem, kas veicina brīvprātīgo darbu un tiem, kas uzņem Eiropas brīvprātīgos. Kā arī paldies tika teikts pašiem Eiropas brīvprātīgajiem un viņu mentoriem, par to laiku un darbu ko viņi velta mūsu novadam. Paldies vārdus saņēma tie, kuri sniedza lielu atbalstu Ukrainas valsts piederīgajiem, organizējot aktivitātes un labdarības akcijas.
Pasākuma svinīgajā daļā Gulbenes novads izsniedza pateicības rakstus:
-Deju kopai “Ratiņš” par “Par Eiropas brīvprātīgo iekļaušanu vietējā kopienā un iespēju iepazīt latviešu dejas tradīcijas”;
-Biedrībai “KAPO” par “Par nozīmīgu ieguldījumu Kalnienas sabiedriskās dzīves uzturēšanā un kultūras, sporta aktivitāšu dažādošanā”;
-Biedrībai “Dēms” par “Par nesavtīgu ieguldījumu labdarības pasākumu organizēšanā un aktīvu atbalstu līdzdalības procesu nodrošināšanā Gulbenes novadā”;
-Ilgvaram Matīsam “Par pašaizliedzīgu darbu, sniedzot praktisku palīdzību un atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem”;
-Kasparam Ozeram “Par pašaizliedzīgu darbu, sniedzot praktisku palīdzību un atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem”.
Savukārt jauniešu centrs “Bāze” izsniedza sudraba un bronza sertifikātus 2021. gada un 2022. gada ilgtermiņa brīvprātīgā darba veicējiem. Balstoties uz Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas vadlīnijām, sertifikāti tiek iedalīti trīs līmeņos – bronzs, sudrabs un zelts, kas ietver sevī brīvprātīgā darba nostrādātās stundas un jomas. Sudraba sertifikātus saņēma Patrīcija Līdumai un Enija Nartiša. Bronza sertifikāti tika izsniegti – Kristeram Gabrānam, Rendijam Indaram Dikmanim, Kristiānai Ancei Šolinai, Līvai Kampei, Evitai Zālītei, Danam Danielam Jansonam un Alisei Anetei Apsītei. Vēl četri sertifikāti tiks izsniegti iedzīvotājiem, kuri nevarēja apmeklēt šo pasākumu.
Pasākums norisinājās muzikālā un ar humoru pilnā atmosfērā. Svinīgajā daļā varēja baudīt klavierspēli no Eiropas brīvprātīgā jaunieša no Vācijas, Rona. Kā arī ar savu ģitārspēli un vokālu mūs iepriecināja Eiropas brīvprātīgā jauniete no Francijas – Sidonie. Pasākumu vadīja Anita Birzniece, kura ir viena no brīvprātīgā darba aizsācējiem mūsu novadā un Pateicības pasākumu noslēdza lieliskais Improvizācijas teātra kolektīvs, kopā ar grupu “Saburzīts, bet solīds”.