Laika posmā no 16. līdz 19.maijam Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītājas p.i., sabiedrisko attiecību speciāliste – lietvede Lelde Bašķere un Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” struktūrvienības Rankas pagasta JIC “B.u.M.s.” jaunatnes lietu speciāliste Amanda Sinka devās uz Rumānijas pilsētu Cluj – Napoca, lai apmeklētu ceturto “Europe Goes Local” konferenci un dalītos pieredzē par darbu ar jaunatni Gulbenes novadā.

Uz konferenci Gulbenes novada jaunatnes darbinieces devās ne vien, lai gūtu jaunu pieredzi, zināšanas un kontaktus, bet arī, lai dalītos pieredzē par jaunatnes darbu Gulbenes novadā, par jauniešiem piedāvātajām iespējām un atbalstu, ko sniedz novada jaunatnes darbinieki.

Konferencē Gulbenes novada jaunatnes darbinieces smēlās zināšanas par šādiem tematiem – par jauniešiem draudzīgu un vērtībās balstītu jaunatnes ekosistēmu; pētījumi kā daļa no pašvaldību jaunatnes darba stratēģijas veidošanas; labās prakses piemēri – Eiropas jaunatnes ciemats, u.c.

Konferences laikā dalībniekiem bija jādarbojas darba grupās, kā ietvaros tika diskutēts par to kā veicināt jaunatnes darba atzīšanu, vienlaicīgi diskutējot arī par atšķirīgo darbā ar jaunatni sistēmās dažādās Eiropas valstīs, tāpat arī tika diskutēts par platformu informācijas apmaiņai, saziņai, sadarbībām, u.c. mērķiem – lietotni Workvivo, kas tika izmantota arī EGL konferences laikā, un vēl citiem tematiem. Starp konferences darba sesijām dalībniekiem bija arī laiks neformālām sarunām, kā ietvaros dalībnieki varēja dalīties pārdomās par darbu ar jaunatni, apspriest jaunas sadarbības iespējas.

Konferences pēdējā dienā katras valsts delegācijai bija jāieskicē tuvākie nākotnes plāni, kas tiks darīts pēc atgriešanās mājās. Latvijas delegācija šīs darba sesijas laikā apsprieda ideju par Europe Goes Local darba grupas izveidi Latvijā, par tās uzdevumiem un aktivitātēm.

Starptautiskā pieredze esot ceturtajā Europe Goes Local konferencē sniedza iespēju veidot jaunu partneru tīklu ārpus Latvijas robežām. Tā bija un ir platforma, kurā smelties jaunas iedvesmas vietējās kopienas jaunatnes darba un jauniešiem piedāvāto aktivitāšu attīstīšanā un pilnveidošanā. Konferences ietvaros tika prezentēta arī lietotne – Workvivo, ko varam izmantot ikdienas darba gaitās, lai dalītos aktualitātēs un pieredzēs, gan smeltos iedvesmu no starptautiskās EGL kopienas. Kopumā šī konference sniedza ieskatu daudz dažādu valstu jaunatnes darba struktūrās un pavēra iespēju horizontu izaugsmei arī Gulbenes novada jaunatnes jomai.

Konferencē Latviju pārstāvēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore Agnese Kārkliņa, Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” darbinieces – Amanda Sinka un Lelde Bašķere, Saldus novada pašvaldības pārstāves – Ginta Kožokaru un Laura Ūžule, un jauniešu nevalstiskās organizācijas “Creative minds for culture” pārstāve Linda Kalniņa – Roderte.

*Starptautiskai partnerībai jeb projektam “Europe Goes Local” pamati tika likti 2016. gada vasarā, ar mērķi celt darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī un veicināt ciešāku sadarbību starp dažādām darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm. Projekts sniedz atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai.