Tiek meklēti divi dalībnieki, kuri būtu gatavi jau pavisam drīz – jūnijā doties uz Itāliju, lai piedalītos starptautiskā treniņkursā “SEA – Social Entrepreneurs in Action”. Treniņkursa mērķis ir veicināt izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, padziļināt izpratni par to kā veicināt sociālo iekļaušanu, kā caur neformālo izglītību un sociālo inovāciju iedrošināt jauniešus un dot iespēju attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības prasmes.

Ja Tevi saista temats – sociālā uzņēmējdarbība, vēlies piedalīties starptautiskā projektā, nodibināt jaunus kontaktus, attīstīt savas prasmes un izpratni par to kā attīstīt uzņēmējdarbības prasmes? Tad iespējams, šis projekts ir domāts Tev.

  • Mērķauditorija: Jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi (vismaz 18 gadus veci), treneri, kā arī citu jomu pārstāvji, kuri ikdienā veic darbu ar jauniešiem – kuri ir gatavi attīstīt savas kompetences šajā jomā un veidot turpmāko sadarbību.
  • Norises vieta: Turīna, Itālija
  • Norises laiks: 2022.gada 4.-10.jūnijs
  • Pieteikšanās dalībai projektā: līdz 2022.gada 6.maijam

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kāpēc šis projekts ir nozīmīgs?

Sociālā uzņēmējdarbība ir sociālo problēmu novatorisku risinājumu meklēšanas process. Sociālais uzņēmējs ir persona, kas izmanto jaunus lietojumus, kuri var atrisināt kopienas problēmas. Šīs personas ar savām iniciatīvām ir gatavas uzņemties risku un centienus radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Konkrētāk, sociālie uzņēmēji pieņem uzdevumu radīt un uzturēt sociālo vērtību. Pēdējos gados visā Eiropā ir pieaugusi interese par sociālo uzņēmējdarbību, ko lielā mērā veicina arvien lielāka sociālo uzņēmumu nozīme sociālo un vides problēmu risināšanā un iekļaujošas izaugsmes veicināšanā. Tā kā sociālās uzņēmējdarbības jēdzieni ir diezgan “jauni” un nav plaši izpētīti, šajā treniņkursā ir paredzēts pulcēt plašu profesionāļu loku, kas pārstāv dažādas tirgus jomas un sabiedrību, kur tie apmainīsies ar savu pieredzi, praksi un vīzijām.

Ko iegūs projekta dalībnieki?

Projekta dalībnieki:

  • Tiks iepazīstināti ar sociālās uzņēmējdarbības koncepciju un galvenajām kompetencēm, kas attiecas uz sociālo uzņēmējdarbību.
  • Attīstīs uzņēmējdarbības prasmes un kompetences, piemēram, sadarbību, riska uzņemšanos, iniciatīvas sajūtu, vadību, komunikāciju, komandas darbu, radošo domāšanu un inovāciju ideju ģenerēšanai un problēmu risināšanai.
  • Gūs iespēju apmainīties ar pieredzi un zināšanām sociālās uzņēmējdarbības jomā.
  • Uzzinās par radošiem instrumentiem un metodēm, kas saistītas ar uzņēmējdarbību, lai izstrādātu pasākumus un projektus organizācijām un jauniešiem, tostarp tiem, kuriem ir ierobežotas iespējas.
  • Izpētīs praktiskus veidus, kā izmantot sociālo uzņēmējdarbību, lai sasniegtu jauniešus, kuriem ir ierobežotas iespējas – mazāk iespēju, tostarp bēgļus, patvēruma meklētājus un migrantus, veicinot mūsu sabiedrības pamatvērtības viņu vidū un uzlabojot plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritisko domāšanu un iniciatīvas uzņemšanos.
  • Gūs informāciju par Erasmus+ iespējām un citām iespējām veicināt sociālo iekļaušanu un inovāciju.

Vairāk informācijas par projektu pieejams šeit: INFOPACK SEA TC ITALY

Ja Tevi saista šī iespēja – piedalīties treniņkursā, tad sazinies ar Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” projektu vadītāju – Leldi Vilku, rakstot uz e-pastu: lelde.vilka@gulbene.lv

Projekta “SEA – Social Entrepreneurs in Action” aktivitātes tika finansētas ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.