Laika posmā no 7.oktobra līdz 8.oktobrim, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem ir iespēja piedalīties mācībās “Darbs ar sociālā riska grupas jauniešiem”.

Mācību mērķis ir sekmēt iesaistīto iestāžu darbinieku kopīgu redzējumu un izpratni par to, kas ir sociālā riska grupas jaunietis, kā arī pilnveidot darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu kompetences, lai sekmētu ilgtermiņa darbu.

Mācību norises vieta: kafejnīca “Kantes krogs”, Miera iela 5, Gulbene.

Pieteikties mācībām var līdz 2021.gada 4.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu: ej.uz/macibas_SR vai noskenējot attēlā redzamo QR kodu.

Informācija saziņai ar pasākuma organizatoriem: zvanot pa tālr. +371 28653482 vai rakstot uz e-pastu: lelde.vilka@gulbene.lv

* Mācību pasākums tiks īstenots ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.

 

* Pasākums notiks projekta “Roku rokā”, projekta nr. VP2020/1.2-15 ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas “Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.