Noslēdzies Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss un apstiprināti trīs projekti. Jauniešu iniciatīvu konkursā projektu pieteikumus iesniedza divas jauniešu neformālās grupas un viena biedrība. Projekti, kuri tika apstiprināti, jāīsteno laika posmā no 14.augusta līdz 20.novembrim.

Apstiprinātie projekti:

  • “Trīsdesmit trīs bez asfalta” (idejas īstenošanas laiks: 19.septembris)
  • “Indora atjaunošana” (idejas īstenošanas laiks: 17.augusts – 17.septembris)
  • “Profesiju pasaule” (idejas īstenošanas laiks: 16.oktobris)

 

Jauniešu iniciatīvu konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Gulbenes novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta, izglītības un jaunatnes procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto iestāžu/organizāciju programmām un pasākumiem.

18.08.2020.