Kas ir brīvprātīgais darbs? Īsi un konkrēti to varētu raksturot šādi – brīvprātīgais darbs, tā ir iespēja veikt kādu darbu sabiedrības labā. Veicot brīvprātīgo darbu Tu palīdzi ne tikai sabiedrībai un gūsti gandarījumu par paveikto, bet arī pilnveido savas prasmes, iegūsti jaunu pieredzi, iepazīsti jaunus cilvēkus. Brīvprātīgais darbs neaprobežojas tikai ar palīdzības sniegšanu, bet tā arī ir iespēja pilnvedot sevi. Jā, par brīvprātīgā darba veikšanu nemaksā algu, par tā veikšanu ar Tevi neslēdz darba līgumu, taču, jauniešu centrā veicot brīvprātīgo darbu, Tev ir iespēja gūt pieredzi darbā, kuru iepriekš neesi darījis/-usi un saņemt apliecinājumu par to. Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju izmēģināt dažādus darbiņus, kas var palīdzēt nākotnes profesijas izvēlē.

Ja Tu vēlies uzzināt vairāk par brīvprātīgo darbu un brīvprātīgā darba iespējām vasaras periodā jauniešu centrā “Bāze”, tad tiekamies 25.jūnijā plkst. 15:00 JC “Bāze”.