Īsi pirms Lieldienām Gulbenes novada jaunatnes darbinieki ar sociālo tīklu starpniecību organizēja Lieldienu konkursu “Gulbenes novada pērles”, kas noslēdzās sestdienā (11.aprīlī) pirms Lieldienām. Galveno balvu – kasti ar dažādiem našķiem no Gulbenes novada uzņēmējiem un mājražotājiem, saņēma Inita Rutkaste, kura atminēja 29 no 30 mīklām. Jā, mīklas bija sarežģītas, taču balva bija tā vērta! Konkursa dalībnieki atzina, ka bija interesanti piedalīties un labprāt arī nākotnē piedalītos kādā līdzīgā konkursā.

Mums – Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jaunatnes darbiniekiem, pašiem bija interesanti strādāt pie mīklu sagatavošanas, tāpēc vien, ka paši daudz jauna atklājām par novadu. Jautājumi un mīklas bija dažāda veida un grūtības pakāpju. Šī konkursa ideja bija sniegt iespēju Gulbenes novada iedzīvotājiem interesanti un lietderīgi pavadīt laiku mājās – gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, individuāli vai kopā ar ģimeni meklēt atbildes uz mīklām par dabas objektiem un vietām Gulbenes novadā. Ar šo konkursu mēs arī vēlējāmies iedzīvotājiem parādīt, cik bagāts ir mūsu novads ar dažādām apskates vietām. Konkursā bija jāatrod atbildes uz 30 mīklām / jautājumiem par dabas objektiem un vietām, kas, mūsuprāt, ir “Gulbenes novada pērles”. Šīs vietas un objektus subjektīvi izvēlējāmies mēs paši, taču to ir daudz vairāk, to atklāja arī konkursa dalībnieki.

Pateicoties dalībniekiem arī mēs uzzinājām jaunus faktus par Gulbenes novadu, piemēram, par nogrimušo pili Līgo pagastā, kas ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis un atrodas Ušuru ezera Līņsaliņā. Tāpat arī atbildēs tika pieminēti vairāki citi dabas objekti un vietas Gulbenes novadā, piemēram, Rutkastes pilskalns Beļavas pagastā, Kaudžu pilskalns Rankas pagastā, Paideru akmens Lejasciema pagastā, Pērļu sils Druvienas pagastā, u.c., kas gan nebija pareizo atbilžu sarakstā. Atbildēs dalībnieki pieminēja ne tikai dabas objektus vai vietu nosaukumus, bet, piemēram, uz mīklu: Lāča nav, auss ir – atbildē kāds konkursa dalībnieks ierakstīja: klačas. Tāpat arī atbildēs tika pieminēts, ka Gulbenes novadā notikušas radošo dienu darbnīcas ar nosaukumu “Visa laba Jāņu zāle”.

Esam priecīgi par lielo atsaucību un interesi! Paldies visiem, kuri iesaistījās konkursā! Mēs ceram, ka dalībnieki uzzināja jaunus faktus par Gulbenes novadu.

📌 Pareizās abildes bija (jauktā secībā): Gulbenē – Gulbīšu parks / Jaunatnes parks, Svētais ezers / Svētezers, šaursliežu dzelzceļš / Gulbenes-Alūksnes bānītis, Vecgulbenes muižas parks / Pils parks, Beļavas pagastā – Blomes skola Vecgulbenes pagastā / vēlāk saukta Ozolkalna pamatskola, Ozolkalnā, Beļavas pagastā, Kārtenes skatu tornis, Daukstu pagastā – Lielais Mārku purvs / Ušuru purvs, Krapas pilskalns, Druvienas pagastā – Druvienas muiža / Druvienas pamatskola / Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs, Trušļu ķieģeļu ceplis, Galgauskas pagastā – Galgauskas raķešu bāze, Galgauskas baznīca / Svētā Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca Galgauskā, Jaungulbenes pagastā – Liedes kalni, Leļļu mājiņa / Bitītes mājiņa, Lejasciema pagastā – Robežkalna dižakmens, Satekas, Lejasciemā, Līgo pagastā – Līgo, Siltāju pamatskola / skola, Litenes pagastā – Litenes muižas parkā, Dzelzs tilts pār Pededzes upi, Lizuma pagastā – Gosupes velns, skulptūra “Tautumeita”,  Rankas pagastā – Rankas muiža, Rutkaviņu avoti, Stāmerienas pagastā – Stāmerienas pils, Lāčauss, Stradu pagastā – Stāķu parks / “Dabas viesistaba”, Šķieneru pietura / #Šķietura, Tirzas pagastā – Slēpju muzejs, Tirzas svētavots.

Taču, tās nav visas “Gulbenes novada pērles”, ir vēl daudz ko jaunu atklāt Gulbenes novadā!