Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, saistībā ar slimības COVID-19 izplatības ierobežošanu, projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2020.gada 10.maijam.

Projektu pieteikumu iesniegšana TIKAI elektroniski vai pasta sūtījumā.

Rezultātu paziņošana līdz 2020.gada 10.jūnijam, projekta uzsākšana ne ātrāk kā 2020.gada 15.jūlijā.

Vairāk informācijas par konkursu šeit: http://labisbabis.lv/blog/2020/03/10/ir-laiks-kam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/

 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.