28.septembrī diskusijā  “Kafija ar politiķiem” tiekoties jauniešiem, jaunatnes un pašvaldības darbiniekiem, kā arī Gulbenes novada domes deputātiem, noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.6.apakšsadaļas “Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai” ietvaros īstenotais projekts “Lielceļš uz…” Nr. 2-25/44 (2-23/240).

Pasākumā atskatījāmies uz aizvadītajām projekta aktivitātēm un izvērtējām cik šis projekts ir bijis lietderīgs, kas ir izdevies labi, kas ne tik labi, kādi ieguvumi bijuši katram, kurš iesaistījās. Diskusiju laikā sapratām, ka projekta mērķi visnotaļ ir sasniegti, bet vēl tik pat daudz darba ir priekšā, lai mobilā jauniešu centru aktivitātes notiktu arī turpmāk. Kā teica paši jaunieši: “Mobilā jauniešu centriem ir jābūt, jo tā ir iespēja, esot netālu no savām mājām, piedalīties dažādās jauniešu aktivitātēs, apzināt iespējas un iesaistīties. Šī ir iespēja dalīties ar idejām un īstenot tās realitātē”. Viena no galvenajām problēmām par kuru ir jādomā – ir laika plānošana, jo katram jaunietim tāpat kā jaunatnes darbiniekiem ir savi laika plānojumi un ne vienmēr visi var būt apmierināti ar aktivitāšu norises laiku. Otrs no risināmajiem jautājumiem, kurš ar katru reizi paliek arvien aktuālāks un aktuālāks, bija saistīts ar loģistiku. Iniciatīva un vēlme piedalīties organizētajās aktivitātēs ir daudziem, bet ne vienmēr ir iespēja izplānot un pielāgot transportu.

 Kopumā mobilā jauniešu centra aktivitātes norisinājās četros Gulbenes novada pagastos – Litenē, Lizumā, Druvienā un Galgauskā, aktvitātēs iesaistīties aicinot jauniešus vecumā no 13 – 25+ gadiem. Jauniešiem tika dota iespēja piedalīties dažādās neformālās izglītības, sporta un kultūras aktivitātēs un būt pašiem savu ideju īstenotājiem. Projektam tuvojoties noslēgumam tika rīkoti četri lielāka mēroga pasākumi (katrs savā pagastā), kur piedalīties tika aicināti jaunieši no visiem projektā aptvertajiem pagastiem. Šie bija ļoti vērtīgi pasākumi kā pašiem jauniešiem tā arī jaunatnes darbiniekiem, jo paralēli sportiskām aktivitātēm visi kopā gatavojām dažādus ēdienus, gan arī kopā diskutējām par jauniešiem svarīgām tēmām, piemēram, brīvā laika iespējām, laika plānošanu un informācijas apriti starp jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem.

Paralēli visām projekta aktivitātēm jaunatnes darbiniekiem tika dota iespēja arī papildināt savas zināšanas un piedalīties apmācības “Darbs ar sociālā riska grupas jauniešiem”, kas raisīja lielas pārdomas un tai pat laikā secinājumu, ka – jā, šī ir sfēra, kura mēs varam un gribam darboties. Tādēļ, neilgi pēc apmācībām, notika sarunas par starpinstitūciju sadarbības veidošanu – jauniešu centriem ar sociālo dienestu.

Šī projekta mērķis bija uzlabot mobilā jauniešu centra darbību Gulbenes novadā. Lai sasniegtu noteikto mērķi, tika veikti dažādi lieli pasākumu kopumi – izveidots saturīgs jauniešu centra piedāvājums jauniešiem, iespējami dažāds un daudzpusīgs; izveidota ilgtspējīga mobilā darba ar jaunatni sistēma; darbinieki apmācīti darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem; veikta publisku aktivitāšu izvērtēšana pasākumā “Kafija ar politiķiem”.