11. maijā jaunieši no Gulbenes tikās, lai uzsāktu projektu “Vagons. Telpa. Otra elpa.”. Tikšanās
laikā projekta dalībnieki iepazinās, sadraudzējās un plānoja turpmākās darbības saistībā ar
projektu. Pirmā pasākuma moderators un enerģijas uzturētājs bija Māris Resnis, kurš caur
dažādām neformālām aktivitātēm un spēlēm saliedēja jauniešus, jo kā nekā, vagona atjaunošana
būs komandas darbs. Tika apskatīts arī vagons, un projekta dalībnieki vizualizēja vagona
iekārtojumu un izteica savas vēlmes par pasākumiem un aktivitātēm, kas varētu notikt tajā.
14.maijā projekta dalībnieki veica pirmos pasākumus vagona atjaunošanā, sākot ar vagona
fasādes dēļu demontāžu.
Projekta ietvaros sadarbībā ar SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” tiks atjaunots viens no koka
vagoniem Gulbenes depo. Atjaunošanas darbos piedalīsies gan jaunieši, gan uzņēmuma meistari.
Tiks radīta alternatīva tikšanās vieta gulbeniešiem, šā gada vasarā realizējot dažādas
mākslinieciskas, kulināras un izglītojošas aktivitātes. Projektā tiks iesaistīts arī mākslas centrs
“Totaldobže”.

Aktivitātes tiek organizētas projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) jaunatnes iniciatīvu konkursa ietvaros.

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Līva Lilija Graņica
Biedrība “Dēms”

Lietotāja Zaļais Pedālis attēls.