Skolēnu pavasara brīvlaikā 12. martā Lejasciema kultūras namā, projekta “Go Outside” ietvaros jauniešu centrs “Pulss” organizēja apmācības „KOMANDA”.  Apmācību mērķis bija jauniešiem, vecumā no 13 līdz 18 gadiem, piedāvāt interaktīvu neformālās izglītības kursu par savu un komandas prasmju attīstīšanu. Jaunieši darbojās  ar savu prasmju un kompetenču apzināšanos un to attīstīšanu. Caur spēlēm un komandas darbu viņi guva priekšstatu, kas ir komanda – dažādās lomas tajā, efektīvs komandas darbs un tā attīstīšana, laika plānošana, prioritāšu analizēšana un sasniedzamu mērķu izvirzīšana,  motivācija un iedvesma darīt un sasniegt vairāk, darbojoties kā vienota komanda.  Apmācībās piedalījās jaunieši no Gulbenes, Lizuma, Rankas un, protams, paši lejasciemieši. Kopumā diena mums paskrēja ļoti ātri, jo bija lieliski apmācību vadītāji – kādreizējā Madonas novada jauniešu domes vadītāja un aktīva jauniete Luīze Sniedze un Madonas novada Kalsnavas bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Gatis Teilis. Aktīvi līdzdarbojās arī jaunatnes darbinieki, ik pa laikam izsakot savu viedokli un pieredzi atbilstoši tēmai. Mūsu brīvprātīgā Sandra vadīja uzmundrinošās aktivitātes, dodot jauniešiem enerģijas lādiņu starp nodarbībām, kā arī pati guva jaunu pieredzi darbojoties komandā un palīdzot jauniešiem tikt galā ar dotajiem uzdevumiem.

    Jauniešu centrs “Pulss”

Vairāk bildes no apmācībām meklē šeit: https://failiem.lv/u/wvs8n3mu

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”