7.martā, plkst.18:30 norisināsies draudzības spēle “Simtgades futbola mačs”, starp Gulbenes novada jauniešiem un deputātiem-izpildvaru.Pasākumu organizē biedrība “1st Place” sadarbībā ar Sporta centru. 
 Šī pasākuma ideja ir sniegt iespēju jauniešiem un Gulbenes novada pašvaldības darbiniekiem un deputātiem tikties neformālā gaisotnē un lietderīgi pavadīt laiku kopā.

Šis pasākums tiks īstenots projekta “1st Place 2019” ietvaros.“

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”