Yout Exchange Leadership Skills (YELS) (latviešu valodā: Jauniešu apmaiņu līderu prasmes)

No 20 līdz 25 janvārim Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” darbinieki piedalījās projektā, ko organizē viens no ilglaicīgajiem jauniešu centra partneriem Itālijā – Madiba SCS. Šajā projekta pirmajā kārtā notika jaunatnes darbinieku apmācības, kurās piedalījās atraktīvi un motivēti jaunatnes jomas darbinieki no 8 valstīm (Itālija, Grieķija, Malta, Īrija, Rumānija, Lielbritānija, Zviedrija un Latvija).

Projekts YELS aplūko prasmes un faktorus, kas nodrošina kvalitatīvu jauniešu apmaiņu realizēšanu visos posmos –  pirms apmaiņām, apmaiņu laikā, kā arī pēc tām. Tas nosaka nepieciešamās kompetences jauniešu grupu vadītājiem, līderiem. Projekta mērķis ir dot ilgtermiņa pilnveidošanās iespējas jauniešu grupu līderiem, lai sekojošās jauniešu apmaiņas būtu pozitīvs piedzīvojums visiem tās dalībniekiem.

Šī ir lieliska iespēja jaunatnes darbiniekiem sagatavoties gaidāmajai jauniešu apmaiņai Creativitaly, kas notiks jūnijā Itālija. Tā būs arī iespēja 5 Gulbenes novada jauniešiem piedalīties šai projektā un kopā ar 35 citiem dažādu Eiropas valstu jauniešiem mācīties par migrāciju un toleranci dažādās radošās darbnīcās.

Projektu finansē un atbalsta Eiropas komisija un Itālijas Nacionālā Aģentūra Erasmus+ programmas ietvaros.