13. decembra vakarā plkst. 18:30 iedegsim Stradu pagasta eglīti kopā ar folkloras kopu “Saulgani”.

Uz tikšanos pie “Stāķi 17” mājas!