17. novembrī plkst. 18:00 Stāķu pamatskolas aktu zālē notiks Latvijas valsts simtgadei veltīts koncerts, kurā piedalīsies Stradu pagasta amatiermākslas kolektīvi, kā arī Stāķu PII bērnu ansamblis un Stāķu pamatskolas skolēni.
21:00 balle kopā ar grupu “Nakts ekspresis”. Ieeja brīva.
Svinēsim Latvijas 100. gadadienu kopā!