It kā pavisam nesen Eiropas brīvprātīgais Rikardo Rodrigezs ir uzsācis darboties Gulbenes sākumskolā, bet pa šo mēnesi viņš jau ir kļuvis par skolas dzīves neatņemamu sastāvdaļu un ir liels palīgs mūzikas skolotājai Vitai.

Rikardo ne tikai palīdz mūzikas stundās vadīt nodarbību, bet arī iepazīstina bērnus ar dažādiem mūzikas stiliem, rāda kā spēlē ģitāru un dod iespēju saprast bērniem kā rodas skaņa. Ar Rikardo tiešu līdzdalību un palīdzību šobrīd skolā tiek ieviests jauns projekts – Radio klubiņš.

Pats brīvprātīgais ir ļoti priecīgs par doto iespēju sniegt atbalstu stundās un padarīt skolas ikdienu interesantāku un aizraujošāku.

Gulbenes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists – Lauris Šķenders

Projekts Come As You Are Nr. 2017-3-LV02-KA105-001811 notiek sadarbībā ar Eiropas Savienības programmu Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpusu un Gulbenes novada pašvaldību.

  

Par rakstā iekļautās informācijas saturu atbild projekta koordinators. Raksts neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.