Gulbenes novada pašvaldība ir izsludinājusi projektu konkursu novada skolu pašpārvaldēm.

Šī gada tēma ir neformālā izglītība. Kur tiks atbalstītas skolu pašpārvalžu organizētas neformālās izglītības aktivitātes, ar mērķi veicināt skolu pašpārvalžu darbu.

Šogad plānojam atbalstīt 3 iniciatīvas, katru 200 EUR apmērā.

Pieteikšanās līdz 2018.gada 25. oktobrim.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit – Nolikums_2018

Pieteikuma veidlapa atrodama šeit – Pieteikuma_veidlapa_2018.

Lauris Šķenders – Gulbenes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists.