Gulbenes novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas piedalīties jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz skolēnu (ar risku nepabeigt skolu) mācību motivācijas palielināšanu un aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 22.oktobrim. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai.

Kontaktinformācija: Lauris Šķenders, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists (e-pasts: lauris.skenders@gulbene.lv, t. 28742807).

Lai iepazītos ar projekta nosacījumiem un dokumentāciju spied šeit.