Šodien vēlos rakstīt nedaudz emocionālāk un nostalģiskāk. Kā jau katra lieta, arī projekts Help! ir beidzis savu aktīvo darbību, tā teikt, mūžam saule debesīs, ne mūžam cilvēks, kur nu vēl projekti. Projekta Help! ietvaros, jauniešiem ne tikai tika dota iespēja piedalīties aktivitātēs, bet arī veidot savu dzīvi labāku un piepildītāku, jaunieši mācījās par to, kā līdzdarboties un kas ir īstā līdzdalība.

Lai nu kā nozīmīgākais ieguvums, bez lielajiem sasniegtajiem mērķiem, ir draudzība. Draudzība gan jauniešu starpā, draudzība jauniešu organizāciju starpā, draudzība novadu starpā. Attāluma ziņā mēs atrodamies salīdzinoši tuvu viens otram, tomēr ikdienas komunikācija un dzīve parāda to, ka mēs tomēr atrodamies tik tālu un reizēm nesasniedzami viens otram. Šādā situācijā projekts Help! nāca mums palīgā, lai apzinātos to, cik patiesībā mēs esam tuvu viens otram, cik līdzīgi mēs esam, cik līdzīgas mums ir problēmas.

Ne tika jauniešiem, bet arī projektu koordinatoriem pienāk tāds mirklis, kad viss ir apnicis, neko vairs negribas darīt. Tad tiek uzdoti dažādi interesanti jautājumi par dzīves jēgu. Vārdu sakot, arī mums, pieaugušajiem, ir nepieciešama motivācija un enerģijas lādiņš, lai turpinātu darboties, vai vienkārši ietu uz priekšu un sasniegtu arvien jaunus mērķus un sniegtu enerģiju citiem. Projekta Help! laikā pieaugušie vairākas reizes varēja uzkrāt un saņemt enerģiju un iegūt papildus motivāciju.

Ko tad mēs šī projekta laikā darījām? Lūk aktivitātes:

 • Projekta «Help!» atklāšanas forums, Gulbenē, 2017.gada 1.jūnijā
 • Saliedēšanās aktivitāte jauniešiem, Balvos, 2017.gada 22.augustā
 • Starpinstitūciju tikšanās novados
 • Apmācības par jaunatnes plānošanas dokumenta izstrādāšanu, Alūksnē, 2017.gada15.septembrī
 • Apmācības par līdzdalības metodēm I, Gulbenē, 2017.gada 25.-26.oktobrī
 • Skolu pašpārvalžu tikšanās, Balvos, 2017.gada 10.novembrī
 • Līdzdalības metožu izmantošana novados (mājas darbs) 2017.gada novembris-decembris
 • Apmācības par līdzdalības metodēm II, Gulbenē, 2018.gada 3.-4.janvārī
 • Diskusija par jaunatnes konsultatīvās padomes nepieciešamību, individuāli novados, februārī,
 • Projekta «Help!» starpposma izvērtēšanas pasākums, Alūksnē, 2018.gada 22.februārī
 • Diskusija/apmācības «Jauniešiem uztverama informatīvā vide», Viļakā, 2018.gada 15.martā
 • Kritiskās domāšanas treniņš “Iespējas un izaicinājumi 21.gadsimta sabiedrības procesos”, Viļakā, 2018.gada 19.aprīlī
 • Projekta «Help!» noslēguma pasākums «FINITO..?», Gulbenē, 2018.gada 14.septembrī

 Kas tad bija Finito…? un vai tas bija Finito..? šis jautājums pasākuma koordinatoriem palika neatbildēts. Pirmā pasākuma daļa tika veltīta projekta rezultātu izvērtēšanai, savukārt otrā daļa tika veltīta – līdzdalības jautājumiem un problēmu risināšanas jautājumiem no jauniešu puses, kā arī diskusijām no lēmumu pieņēmēju puses. Lēmumu pieņēmēju diskusijas veidojās saturīgas un šeit tika iegūtas vairākas nozīmīgas atziņas. Jauniešu sadaļa izvērtās gana jautra, jo jaunieši sadalījās grupās un zīmēja savus stāstus, kur definēja kādu problēmu un meklēja tās risinājumu.Gulbenes jaunieši meklēja veidu, kā uzcelt baseinu Gulbenes novadā. Pārējo novadu jaunieši bija izvēlējušies sev tuvākās problēmas.

Paldies Varim Klausītājam un Zīmējumu teātrim par jauniešu iedvesmošanu. Paldies arī Staņislavam Babinam no Liepājas – par lēmumu pieņēmēju diskusijas organizēšanu.

Projekts Help! Nr. 2017-1-LV02-KA347-001627 tika realizēts sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un programmu Erasmus+ jaunatne darbībā.

Lauris Šķenders – Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists