Vidzemē izsludināts projektu konkurss reimigrantiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai vai attīstīšanai: idejas īstenošanai varēs saņemt līdz pat 9000 eiro.
Vidzemes plānošanas reģions no 2018. gada 24. augusta līdz 2018. gada 25.septembrim izsludina
uzņēmējdarbības projektu konkursu, lai sniegtu finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai
attīstīšanai Vidzemē personām, kuras dzīvojušas ārvalstīs ilgāk kā 3 gadus.
Kopējais pieejamais konkursa finansējums Vidzemes plānošanas reģionā īstenotajiem projektiem ir
36 tūkstoši eiro. Atgriešanās grantu konkursa nolikums, pieteikuma veidlapas un vērtēšanas kārtība
pieejama mājaslapā www.biznessgulbene.lv sadaļā “ES Gulbenes novadā”.
Papildus informācija: Ija Groza, Vidzemes plānošanas reģiona koordinatore remigrācijas jautājumos, mob.t.
+371 29287585, ija.groza@vidzeme.lv . Aicinām jautājumus par projekta pieteikuma iesniegšanu sūtīt uz e-
pasta adresi vidzeme@vidzeme.lv .