Jauniešu iniciatīvu centrā “B.u.M.s.” norisinājās Vasaras karjeras dienas “Kamēr augu, tikmēr domāju”. Mūsu piedzīvojums ilga triju dienu garumā. Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, piemēram, kā Apģērba dizainers, Policists, Eiropas brīvprātīgais, IT speciālists un Uzņēmējdarbības konsultants. Šo triju dienu laikā jaunieši ieguva priekšstatus par savas nākotnes iespējamās profesijas izvēli, kā arī lielu daudzumu pozitīvu emociju.

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001, “Kamēr augu, tikmēr domāju” 4.-6.jūlijs, JIC “B.u.M.s.”

20 dalībnieki- Gulbenes novada skolēni vecumā no 13 līdz 19 gadiem